Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Trì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

12 Màrt 2020

Tha trì deug prògraman Gàidhlig bho BhBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal air an ainmeachadh air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2020.

Am measg prògraman BBC ALBA air a’ gheàrr-liosta bha Cèilidh na Bliadhn’ ÙireFUNC agus Tha thu air Aigeann m’ Inntinn.

Tha BBC Radio nan Gàidheal aon uair eile ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, le prògraman leithid Bailtean fo Bhròn agus Beag air Bheag air a’ gheàrr-liosta.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair aig MG ALBA, am buidheann a tha a’ lìbhrigeadh BBC ALBA ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC: “Tha e tlachdmhor a bhith a’ faicinn susbaint Ghàidhlig a bhith a’ faighinn aithne. Tha fios againn gu bheil na prògraman seo air còrdadh gu mòr ri ar luchd-amhairc agus tha an aithne seo cho cudromach dhuinn. Meal-a-naidheachd chun a h-uile duine.”

Thèid Fèis nam Meadhanan Ceilteach a chumail am-bliadhna ann an Quimper sa Bhreatainn Bhig bho 2-4 Ògmhios.

Prògraman BBC ALBA a th’ air geàrr-liosta na bliadhna-sa:

Dealbhachadh-beò

Tha thu air Aigeann m’ Inntinn (Riochdaichte le Am Bocsa)

Ealain

Colin MacLeod, When it Kicks in (Riochdaichte le MacTV)

Prògraman Chloinne

Lòn le Linda (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Comadaidh

FUNC (Riochdaichte le The Woven Thread)

Dibhearsan

Cèilidh na Bliadhn’ Ùire (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Eachdraidh

Gaisgich Òga an Dàrna Cogaidh (Riochdaichte le LOOKSFilms + Solus Productions)

A thuilleadh air a bhith ainmichte mar Stèisean Rèidio na Bliadhna, tha grunnan phrògraman BBC Radio nan Gàidheal cuideachd air a’ gheàrr-liosta thar gnèithean rèidio:

Prògram-aithris Rèidio

Bailtean fo Bhròn

Santa Maria III a’ Seòladh Dhachaigh

Prògram Iriseach Rèidio

Beag air Bheag

Prògram Ciùil Rèidio (Beò)

A’ Mire ri Mòr aig a’ Mhòd
Sruth na Maoile

Prògram Spòrs Rèidio

ley Thistle Inbhir Nis aig 25 Spòrs na Seachdain

Tuilleadh fiosrachaidh an seo.