Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Na Meadhanan Gàidhlig air an aithneachadh air Geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

17 Ògmhios 2021

Tha na meadhanan Gàidhlig air aithne fhaighinn le 14 ainmeachaidhean airson duaisean Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2021, nam measg prògraman bho BhBC ALBA, Radio nan Gàidheal agus Thèatar Nàiseanta na h-Alba.

Chaidh dà phrògram mu Peat & Diesel ainmeachadh; an prògram aithriseach That’s the Way We Do It! agus an cuirm-ciùil aca à Glaschu From the Barrow to the Barrowlands agus bha ainmeachadh eile ann do na riochdairean MacTV airson a’ phrògraim sònraichte aca, An Lot, a’ leantainn beatha a’ chroitear Dòmhnall ‘Sweeny’ MacSuain tro àm Covid.

Bha fòcas cuideachd air prògraman aithriseach BBC ALBA le ainmeachaidhean airson Curaidh na Coille, Crodh Gàidhealach an Àird Bhàin agus sealladh de Margaret Fay Shaw a choisinn dà ainmeachadh, nam measg airson an sàr-dhuais Spiorad na Fèise.

Chaidh BBC Radio nan Gàidheal ainmeachadh cuideachd airson stèisean na bliadhna còmhla ri ainmeachadh airson a’ chraoladair cliùiteach Cathy NicDhòmhnaill mar Preseantair Rèidio na Bliadhna.

Thog Danni the Champion, film dà-chànanach Gàidhlig agus Beurla le Thèatar Nàiseanta na h-Alba ainmeachadh anns an roinn Cruth Goirid.

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Coimiseanaidh & Ceannard Co-bhanntachdan Cruthachail aig MG ALBA: “Tha na prògraman seo air còrdadh gu mòr ri ar luchd-amhairc agus tha an aithne seo cho cudromach dhuinn. Tha Fèis nam Meadhanan Ceilteach na deagh thaisbeanadh airson susbaint ioma-chruth agus tha e math a bhith a’ faicinn a leithid de shusbaint tarraingeach bho BhBC ALBA aithneachadh leis an Fhèis. Meal-a-naidheachd chun a h-uile duine.”

Thèid Fèis nam Meadhanan Ceilteach a chumail am-bliadhna air-loidhne eadar 7-9 Sultain.

Tuilleadh fiosrachaidh an seo.

Prògraman BBC ALBA a th’ air geàrr-liosta na bliadhna-sa:

Ealain

Peat & Diesel: That’s the Way We Do It! (Riochdaichte le MacTV)

Dibhearsan Fìrinneach

An Lot: An Glasadh (Riochdaichte le MacTV)

Prògram aithriseach (barrachd na 60 mionaidean):

Crodh Gàidhealach an Àird Bhàin (Riochdaichte le TrixPixMedia)

Eachdraidh

Solas – Margaret Fay Shaw of Canna (Riochdaichte le National Trust for Scotland)

Prògram Ciùil Beò: Peat & Diesel

From the Barrow to the Barrowlands (Riochdaichte le MacTV)

Prògram aithriseach Singilte

Curaidh na Coille / The Birdman of Pollok (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Spiorad na Fèise

Margaret Fay Shaw of Canna (Riochdaichte le National Trust of Scotland)

A thuilleadh air a bhith ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, tha BBC Radio nan Gàidheal a’ nochdadh air iomadach geàrr-liosta eile:

Prògram-aithris Rèidio

Fèin-aithne

Prògram Iriseach Rèidio

Feasgar

Prògram Ciùil Rèidio (Beò)

Mac IlleMhìcheil

Prògram Spòrs Rèidio

Spòrs na Seachdain

Preseantair Rèidio na Bliadhna

Cathy MacDonald