Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Cannes Short Film Festival

5 Sultain 2019

Tha an Cannes Short Film Festival air film goirid bho BhBC ALBA a shealltainn am measg seallaidhean àlainn an Riviera Frangach.

Tha ‘Tha thu air Aigeann m’ Inntinn‘ (You are at the bottom of my mind) a’ comharrachadh 100 bliadhna bhon a thachair tubaist an Iolaire, aon de na tubaistean mara is miosa ann an uisgeachan an Rìoghachd Aonaichte.

Tràth air madainn 1 Faoilleach 1919, bhuail HMY Iolaire creagan ’s i a’ tilleadh a Steòrnabhagh le seòladairean bhon Chogadh Mhòr. Chaochail còrr air 200 duine.

Air a choimiseanadh mar phàirt de chlàr na Bliadhn Ùire air BBC ALBA an-uiridh, b’ e obair toileachais a bh’ ann dhan dealbhadair Catrìona NicIlleDhuibh.

Thuirt Catrìona: “Tha BBC ALBA air a’ chothrom seo a thoirt dhomh agus nise gu bheil ùidh eadar-nàiseanta ann cuideachd, tha sin sgoinneil airson an fhilm. ‘S e sgeulachd air leth chudromach a th’ ann, sgeulachd air nach eil daoine uabhasach eòlach fiùs ann an Alba, agus tha e cho math gu bheil e nise cuideachd air àrd-ùrlar Eòrpach mar seo.”

Tha bliadhna air leth soirbheachail air a bhith aig BBC ALBA am-bliadhna, a’ cosnadh iomadh duais aig duaisean Royal Television Society Scotland, nam measg FUNC, am prògram comadaidh.