Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

BBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS

6 Cèitean 2019

Tha BBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean Royal Television Society (RTS) Scotland 2019 – an àireamh as motha a fhuair an t-seanail air geàrr-liosta nan duaisean cliùiteach seo.

Tha duaisean RTS Alba a’ comharrachadh sàr-mhathas ann an gnìomhachas telebhisein thar farsaingeachd de ghnèithean phrògraman agus sgilean craolaidh.

An-uiridh, chomharraich BBC ALBA 10 bliadhna air an èadhar agus tha na prògraman air a’ gheàrr-liosta ag aithneachadh cuid de na sàr phrògraman a tha rim faighinn air an t-seanail.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC:

“Tha sgioba BBC ALBA moiteil gun deach aithne a thoirt airson feabhas phrògraman na seanail le na tha seo de phrògraman air a’ gheàrr-liosta. Tha sinn moiteil cuideachd a bhith ag obair le leithid de thàlant ealanta san roinn chruthachail – iadsan a chaidh agus nach deach ainmeachadh airson duais – a tha cho dripeil a’ lìbhrigeadh an t-susbaint as fheàrr gu maith luchd-amhairc BBC ALBA. Tha an dealas agus an cruthachas seo aig cridhe na tha a’ deanamh BBC ALBA cho soirbheachail.”

Chaidh Sùlaisgeir: An t-Sealg ainmeachadh airson trì duaisean, le roinn Prògram Aithriseach airson Saidheans agus Eachdraidh Nàdarrach nam measg. Tha prògram MacTV mu thràth air duais a bhuannachadh aig an Chicago International Television Festival agus chaidh ainmeachadh aig duaisean cliùiteach Grierson cuideachd.

Chaidh ìrean àrda sgilean ciùird sa phrògram aithneachadh cuideachd, le Niall Caimbeul agus Daibhidh Màrtainn ainmichte sna gnèithean airson Stiùiriche agus Neach-camara airson an cuid obrach air Sùlaisgeir.

Thuirt Ceannard Riochdachaidh agus Leasachaidh MacTV, Seumas Mac an t-Sagairt:

“Bha Daibhidh agus Niall aig cridhe na seilg, dlùth ri na sealgairean. Bha dùbhlain gu leòr romhpa leithid cumail cumhachd ri na camarathan agus mar a stòr iad nam filmichean aca gu dian. Bha iad mar phàirt den sgioba, a’ cadal sa bhothan agus ag ullachadh a’ bhìdh còmhla. Thug an dlùth cheangal seo dhuinn sealladh iongantach air an t-sealg”.

B’ e an comadaidh FUNC, a chaidh a stiùireadh leis an stiùiriche ainmeil Michael Hines, aon de phrìomh phrògraman BBC ALBA ann an 2018. Le taic bho BBC Writer’s Room a’ trusadh sgrìobhadairean ùra chaidh còrr is 100 sgeidse a chruthachadh a chòrd gu mòr ri luchd-amhairc BBC ALBA, an dà chuid air TBh agus air na meadhanan sòisealta.

Thuirt Michael Hines: “Tha mi cho moiteil gun deach ar n-ainmeachadh. Tha cleasaichean òga agus criutha air leth againn agus sgrìobhadh mhìorbhaileach. Chan eil mòran sheanailean ann a tha a’ cur uiread de dh’earbsa ann an riochdairean phrògraman agus aig a bheil uiread de dhealas ann an tàlant ùr agus tha sinn follaiseach sa phrògram.”

Sa ghnè Beothachadh & VFX, tha prògram a’ comharrachadh call na h-Iolaire air ainmeachadh. Tha an dealbh-beò, Tha thu air Aigeann m’ Inntinn, riochdaichte le Catriona Black bhon chompanaidh Am Bocsa, a’ nochdadh sealladh air an tubaist-mara oillteil seo. Tha e air a chuir ris a’ bhàrdachd dhrùidhteach a rinn am bàrd Gàidhlig, Iain Crichton Mac a’ Ghobhainn.

Thuirt Catriona: “Rinn mi am film airson muinntir Leòdhais agus na Hearadh agus chuir iad fàilte bhlàth air, ach tha e math cuideachd a bhith ga fhaicinn a’ faighinn aithne ann an seadh nas fharsaing mar seo”.

Tha Buidheagain le Sorbier Productions air ainmeachadh ann an Gnè na Cloinne. Mar phàirt de dh’iomairt leis an Aonadh Craolaidh Eòrpach (EBU) tha e a’ toirt sùil air strì teaghlaich a tha a’ feuchainn ris an dòigh-beatha aca a dhìon bho thuathanach mhì-chàileir aig a bheil gnìomhachas uighean.

Tha an t-seanail air a bhith soirbheachail sna bliadhnaichean a dh’fhalbh sa ghnè Spòrs. Am-bliadhna tha purpleTV ainmichte aon uair eile, an turas seo airson na sgeulachd mu Tommy Burns, cluicheadair agus manaidsear ainmeil sgioba ball-coise Celtic.

Thèid iadsan a bhuannaicheas ainmeachadh aig cuirm aig an Old Fruitmarket ann an Glaschu air 12 Ògmhios.

Tuilleadh fiosrachaidh an seo.