Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

BBC ALBA a’ Comharrachadh Soirbheachas aig Duaisean RTS ALBA

31 Dàmhair 2022

Thug BBC ALBA dhachaigh trì duaisean a bha air am farpais gu dìon aig duaisean an Royal Television Society Alba ann an Glaschu.

A’ toirt dhachaigh na duais airson Prògram Aithriseach is Fìrinneach Sònraichte: Na h-Ealain as Fheàrr bha am prògram aithriseach cianail Ceòl is Cràdh, air a riochdachadh le Sgeul Media. Air a phreasantadh leis an t-seinneadair Mischa Nic a’ Phearsain, tha am prògram a choisinn an duais gu fosgarra agus gu fìrinneach, a’ sgrùdadh nan strìthean a tha a’ dol ann an gnìomhachas a’ chiùil a thaobh slàinte inntinn.

Bha na britheamhan gu h-aon ghuthach nan co-dhùnadh an duais Prògram Cloinne as fheàrr a thoirt don dràma chloinne ghoirid Cùm Sùil Orm a bhlàthaich cridhe dhaoine.  Chaidh am film, riochdaichte leis a’ chompanaidh neo-eisimeileach stèidhichte ann an Eilean Leòdhais Corran Media, a sgrìobhadh le Will Moireach – a chaidh cuideachd ainmeachadh san earrann sgrìobhaiche a b’ fheàrr – agus bha e a’ sealltainn buidheann air leth tàlantach de chlann bhon eilean.

San earrann Tachartas Beò, b’ e Na Trads bho BEEZR Studios a thàinig am bàrr mar thoradh air an fhiosrachadh de dh’àrd-chàileachd a thug iad seachad mun cheòl traidiseanta as fheàrr ann an Alba.  Chaidh an tachartas a riochdachadh tro dhùbhlain a’ mhòr-ghalair Covid-19 ann an com-pàirteachas le Hands Up For Trad agus chaidh a phreasantadh le Màiri Anna NicUalraig agus Alasdair Heather.

Thuirt Màighread Camshron, Stiùiriche Susbaint MG ALBA:

“Tha sinn air leth toilichte a bhith a’ faicinn 3 prògraman BBC ALBA bho raon de ghnèthean a’ toirt dhuaisean dhachaigh bho thachartas dhuaisean RTS Alba na bliadhna seo.

Meal an naidheachd do na sgiobaidhean a bha an sàs sna riochdachaidhean a fhuair duaisean agus a bha cho sònraichte ann an gnèthean a bha air leth farpaiseach.  Tha na duaisean sin a’ comharrachadh an sgil, tàlant agus cruthachaileas a tha sna meadhanan Gàidhlig agus tha sinn cho pròiseil às an fheadhainn a chaidh an ainmeachadh agus an fheadhainn a bhuannaich.”

Thuirt Mischa Nic a’ Phearsain, Seinneadair agus Preasantair na duais aithriseach Ceòl is Cràdh a bhuannaich:

“Bha sgeul air leth cudromach ri innse ann an Ceòl is Cràdh agus tha mi air mo dhòigh gun robh obair chruaidh na sgioba air a chomharrachadh le britheamhan RTS.  B’ e urram air leth a bha ann a bhith a’ bruidhinn cho fosgailte agus cho onarach le cuid den luchd-ciùil as tàlantaich a tha ann an Alba agus tha mi air leth taingeil gun deach na sgeulachdan aca a cho-roinn agus an aithneachadh.”

Thuirt Iain Murchadh MacAmhlaigh, Stiùiriche dràma na cloinne Cùm Sùil Orm:

“Is e urram mòr a tha ann gun d’ fhuair an fhilm againn duais cho cudromach ri seo a dh’aindeoin na bha nar n-aghaidh.

Tha mi cho taingeil don BFI Young Audiences Content Fund agus an Eurovision Broadcasting Union gun robh iad an sàs ann an seo, chun tàlant chruthachail air fad a bha an sàs – agus, gu h-àraidh, don chloinn agus an teaghlaichean.”

Thuirt Alasdair MacCumhais a thog an duais Live Event airson Na Trads:

“Tha ceòl beò a’ tarraing dhaoine ri chèile agus is e urram mhòr a tha ann a bhith a’ toirt ceòl traidiseanta agus cultar na h-Alba gu sgrionaichean air feadh na dùthcha tro Na Trads.  Taing mhòr don h-uile neach tàlantach a tha a’ toirt soirbheachas don riochdachadh, don luchd-ciùil air leth a bha mar na rionnagan mòra san taisbeanadh, do Simon Thoumire agus ar caraidean aig Hands Up For Trad, agus do bhritheamhan an RTS a dh’aithnich am blàths air leth a tha an lùib an tachartais shònraichte seo.”