Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Soirbheachas airson prògraman BBC ALBA aig Duaisean RTS Scotland

8 Gearran 2022

Chaidh prògraman BBC ALBA aithneachadh aig Duaisean RTS Scotland an t-seachdain-sa, le prògraman air an ainmeachadh thar diofar roinnean.

Ghlèidh Eòrpa, prògram cùisean-làitheil Eòrpach BBC ALBA, duais airson a’ phrògraim a bha a’ sgrùdadh dol an-sàs na Gàidhealtachd le tràilleachd.

Air a riochdachadh le BBC Scotland Productions, thug am prògram teisteanasan eachdraidheil am follais, agus chuidich e le bhith a’ taisbeanadh cuid de ne sgeulachdan fìrinneach mu chuairt air Alba agus malairt nan tràillean.

Thuirt Ruairidh MacÌomhair, a tha na neach-naidheachd agus na eachdraiche, agus a lìbhrig am prògram; “’S e obair sgioba a bh’ ann an seo agus tha mi fìor thaingeil dha RTS Alba airson an obair a rinn sinn aithneachadh mar seo. Taing dha na h-eòlaichean, leithid Daibhidh Alston agus Iain MacFhionghain, a bha cho fialaidh le an cuid ùine agus an cuid rannsachaidh. Agus taing shònraichte do Ghraham Chaimbeul, Karrie Prescott, Jack Shehata agus Philomena de Lima, a chuidich sinn gus a’ bhuaidh a th’ aig dìleab na tràilleachd fhathast an-diugh a thuigsinn.” 

Cuideachd a’ faighinn aithneachadh leis an RTS bha am prògram aithriseach bho purpleTV Na Boireannaich a Thog Glasgow City, a’ toirt sùil air an sgeulachd air cùl stèidheachadh agus soirbheachas tràth Glasgow City FC.

Thuirt Margot NicCuaig, Stiùiriche purpleTV: “Tha mi air leth toilichte gu bheil Na Boireannaich a Thog Glasgow City air an duais seo a ghleidheadh. Ged a tha e gu pearsanta na adhbhar thoileachas, tha e cuideachd na teachdaireachd chudromach a tha a’ daingneachadh gu bheil sgeulachdan boireannaich cudromach.

“Tha guthan boireannaich air a bhith air an iomall ro fhada agus tha am prògram aithriseach seo, ag innse sgeulachd iongantach Laura Montgomery agus Cas Stiùbhart, na fhianais air a’ phrìomh àite a tha boireannaich air a chluich, agus a tha fhathast a’ cluich, ann an cultar na h-Alba. Tha e na urram dha-rìribh a bhith air an guthan àrdachadh dha luchd-èisteachd BBC ALBA.”

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Craoladh Ghàidhlig BBC ALBA: “Tha e na theisteanas do ìre phrògramadh BBC ALBA gu bheil sinn air sia prògraman fhaicinn bho sia diofar chompanaidhean air a’ gheàrr-liosta.

“Tha sinn air leth moiteil asta uile ach gu sònraichte sgioba Eòrpa agus purpleTV airson an cuid soirbheachas anns na roinnean naidheachdan agus spòrs le sgeulachdan tarraingeach agus brosnachail. Meal a naidheachd cuideachd orra sin uile a bha air a’ gheàrr-liosta agus a thog duais.”