Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA – geàrr-liosta air fhoillseachadh

6 Sultain 2018

Tha Hands Up for Trad air geàrr-liosta airson duaisean ceòl traidiseanta Albannach MG ALBA 2018 ainmeachadh.

Tha an cuirm aithnichte mar thachartas cliùiteach ann an saoghal ceòl traidiseanta agus am-bliadhna bidh 17 gnèithean dhuaisean ann. Thèid iadsan a bhuannaicheas fhoillseachadh aig cuirm dhuaisean ghleansach air Disathairne 1 Dùbhlachd, aig Talla Chonsairt Pheairt. Thèid an tachartas a chraoladh beò air BBC ALBA, BBC Radio Scotland agus air feadh na dùthcha tro làrach-lìn BBC ALBA agus thèid a lìbhrigeadh le Màiri Anna NicUalraig agus Kim Carnie.

Tha an liosta gu h-ìseal ach nam measg tha Elephant Sessions, a tha a-staigh airson duais Còmhlan Beò na Bliadhna. Tha iad eòlach air a’ ghnothach an dèidh Up and Coming Artist of the Year a bhuannachadh ann an 2014, an Còmhlan Beò as Fheàrr ann an 2016 agus Duais Belhaven Bursary an-uiridh. Cuideachd a-staigh airson na duais tha Talisk, a bhuannaich duais folk BBC Radio 2 agus còmhlan an Eilean Sgitheanaich, Niteworks.

Tha ball de Elephant Sessions, Alasdair Taylor, a-staigh airson duais leis fhèin sa ghnè Sgrìobhaiche Ciùil na Bliadhna, sponsoraichte le PRS for Music.

Am measg iadsan a tha a-staigh airson Clàr Trad na Bliadhna tha Alterum le Julie Fowlis, EVO le Skerryvore agus The Seer le Lauren MacColl. Airson an dàrna bliadhna tha Ross Ainslie agus Ali Hutton a-staigh airson na duais leis an dàrna clàr aca, ‘Symbiosis II’.

Tha Josie Duncan agus Maeve Mackinnon a-staigh airson na duais chliùitich, Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna. Tha Màrtainn Skene Highland Dance Band a-staigh airson Còmhlan Dannsa Albannach na Bliadhna le The Arc Sessions a-staigh airson Cluba na Bliadhna.

Tha Ímar à Glaschu, a bhuannaich grunnan duaisean folk BBC Radio 2, duais BBC Radio 2 Horizon agus a bha ainmichte airson Clàr MG ALBA na Bliadhna ann an 2017, air a’ gheàrr-liosta.

Thuirt Murchadh MacSuain, Manaidsear Conaltraidh MG ALBA, a bhios a’ toirt sponsaireachd dhan tachartas: “Tha sinne aig MG ALBA air leth moiteil a bhith a’ cur taic ri sàr thàlant ciùil na h-Alba agus tha sinn toilichte Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA a thaisbeanadh air feadh an t-saoghail tro iPlayer BBC ALBA”.

The shortlists are as follows:

Album of the Year sponsored by Birnam CD

 • Alterum by Julie Fowlis
 • EVO by Skerryvore
 • Punch by The Poozies
 • Sanctuary by Ross Ainslie
 • Sandwood by Duncan Chisholm
 • Some Other Land by Adam Sutherland
 • Symbiosis II by Ross Ainslie and Ali Hutton
 • The Key by Blazin’ Fiddes
 • The Railway by Hamish Napier
 • The Seer by Lauren MacColl

Club of the Year Sponsored by Traditional Arts and Culture Scotland (Tracs)

 • Craigie Folk Club
 • Arc Sessions
 • Partick Folk Club
 • Shetland Accordion and Fiddle Club

Composer of the Year Sponsored by PRS for Music

 • Alasdair Taylor (Elephant Sessions)
 • Duncan Chisholm
 • Jenny Sturgeon
 • Sileas Sinclair

Community Project of the Year Sponsored by Gordon Duncan Memorial Trust

 • Taynuilt Ceilidhs
 • Care for a Ceilidh
 • Fèis Gleann Albainn
 • Ceilidh Makers

Event of the Year Sponsored by VisitScotland

 • Far Far from Ypres
 • Bothy Culture and Beyond, Celtic Connections
 • Findhorn Bay Arts Festival
 • Mull Traditional Music Festival

Gaelic Singer of the Year Sponsored by Macmeanmna

 • Josie Duncan
 • Maeve Mackinnon
 • Eilidh Cormack
 • Ruairidh Cormack

Instrumentalist of the Year Sponsored by Royal Scottish Country Dance Society

 • Mike Vass
 • Laura Wilkie
 • Patsy Reid
 • Calum Stewart

Live Act of the Year Sponsored by Greentrax Recordings

 • Karine Polwart
 • Findlay Napier
 • Niteworks
 • Elephant Sessions
 • Talisk

Citty Finlayson Scots Singer of the Year Sponsored by Traditional Music and Song Association

 • Iona Fyfe
 • George Duff
 • Hannah Rarity
 • Christine Kydd

Scottish Dance Band of the Year Sponsored by National Association of Accordion and Fiddle Clubs

 • David Kennedy SDB
 • Susan MacFadyen SDB
 • Martainn Skene Highland Dance Band
 • Iain MacPhail SDB

Scottish Folk Band of the Year Sponsored by Threads of Sound

 • Paul McKenna Band
 • Ímar
 • Daimh
 • Ryan Young and Jenn Butterworth
 • Kinnaris

Scottish Pipe Band of the Year

 • North Lanarkshire Schools
 • Inverary and District
 • Preston Lodge Novice B Pipe Band
 • Scottish Power Pipe Band

Trad Music in the Media Sponsored by Skipinnish

 • The Groove is Not Trivial (Film)
 • Scots Radio
 • Pipeline, BBC Radio Scotland
 • The National

Music Tutor of the Year Sponsored by Creative Scotland’s Youth Music Initiative

 • Anna Wendy Stevenson
 • Grant McFarlane
 • Heather Anderson
 • Mhairi Marwick

Up and Coming Artist of the Year Sponsored by Royal Conservatoire of Scotland

 • Heisk
 • Assynt
 • Project Smok
 • Eabhal

Venue of the Year Award Sponsored by Musicians’ Union

 • Beacon Arts Centre, Greenock
 • Crafts and Things, Glencoe
 • Glenbuchat Hall, Aberdeenshire
 • Drygate Brewery, Glasgow