Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Croladh beò

1 Faoilleach 2016

FARPAIS PHEAIRT BEÒ AIR BBC ALBA

Craoladh beò bho co-fharpais Mercure Masters baile Pheairt ann an croladh 2016 bho ionad Dewars.

Sàr chluicheadairean bho dhusan dùthaich air feadh an t-saoghail – Alba nam measg – a’ farpais airson an tiotal chliùiteach, anns an da fhicheadamh bliadhna dhe’n cho-fharpais.

Craoladh beò air BBC ALBA mar a leanas:

Diardaoin 7mh Faoilleach
16:15 – 18:15
20:30 – 22:30

Dihaoine 8mh Faoilleach
10:15 – 12:15
13:30 – 15:30
15:45 – 17:45

Disathairne 9mh Faoilleach
11:15 – 13:15 A Finals
17:00 – 19:00 B Finals
20:00 – 22:00 C Finals

Didòmhnaich 10mh Faoilleach
09:00 – 11:00 1/4 Finals
12:00 – 14:00 Semi Finals
15:00 – 17:00 Final