Naidheachdan & Ùrachaidhean

Atharraich gu Beurla

Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016

14 Màrt 2016

MG ALBA – AON DE NA H-ÀITEACHAN AS FHEÀRR A BHITH AG OBAIR ANN AN TELEBHISEAN

FilmG 2016

Chaidh MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhoinn ris a’ BhBC, ainmeachadh mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an gnìomhachas telebhisein.

Tha MG ALBA air ainmeachadh leis an iris Broadcast am measg 16 buidhnean eile bho air feadh na RA mar Bloomberg, Hat Trick Productions agus Talkback ann an The Best Places To Work In TV 2016.

Tha Broadcast aithnichte mar am prìomh iris airson a’ ghnìomhachais craolaidh san RA agus chaidh MG ALBA agus na buidhnean eile ainmeachadh às dèidh rannsachadh neo-eisimeileach a dhèanamh air companaidhean bho air feadh na dùthcha.

Mar phàirt den rannsachadh chaidh beachdan dìomhair luchd-obrach agus ceannardan anns na diofar bhuidhnean iarraidh mu na buidhnean aca fhèin, a thuilleadh air cultar obrach nam buidhnean, agus chaidh breithneachadh a dhèanamh mu choinneamh diofar slatan tomhais.

‘S e MG ALBA an aon bhuidheann ann an Alba a chaidh ainmeachadh ’s iad anns an 7mh àite, leis a’ chraoladair ionmhais eadar-nàiseanta Bloomberg anns an 8mh àite.

Bha measgachadh de mheud anns na diofar bhuidhnean craolaidh a chaidh ainmeachadh le Broadcast, le àireamhan luchd-obrach eadar 19 agus 97 agus 13 companaidh neo-eisimeileach nam measg.

Tha an aithne Best Places To Work in TV 2016 airson MG ALBA a’ dol an cois na duais Creideas nar Cosnaichean Òga aig ìre Airgid a fhuair MG ALBA ann an 2015, a’ chiad bhuidheann Gàidhlig ann an Alba a tha air an ìre seo a ruighinn.