Cothrom Coimiseanaidh Prògraman aithriseach Goirid Chloinne BBC ALBA 2024

English / Beurla

Mun Chothrom

Tha BBC ALBA air leth toilichte aon uair eile a bhith ann an com-pàirteachas leis an EBU (Aonadh Craolaidh na h-Eòrpa) co-cheangailte ri prògraman aithriseach goirid chliùiteach chloinne. Nì gach companaidh soirbheachail aon phrògram aithriseach 15-mionaid a thèid a cho-roinn agus a chraoladh air feadh na Roinn Eòrpa.

 

Is e cothrom cruthachail sònraichte a tha seo dha riochdairean agus stiùirichean. Bidh an sgeama a’ tabhann comhairleachadh bho phrìomh dhaoine sa ghnìomhachas a thuilleadh air deasbad, taic agus fios air ais bho luchd-dèanamh fhilmichean Eòrpach eile. Bidh filmichean air an dèanamh mar phàirt den phrìomh thaisbeanadh eadar-nàiseanta seo gu cunbhalach a’ dol air adhart gu bhith a’ cosnadh dhuaisean air feadh an t-saoghail.

 

Tha sinn a-nis a’ sireadh thagraidhean bho chompanaidhean airson prògraman aithriseach goirid chloinne airson 2024.

 

Os-shealladh

 • Cuspair: “Is urrainn dhomh a dhèanamh!”
 • Fad: 14’45”
 • Luchd-amhairc: Aois 10-12, ach freagarrach airson 8-12
 • Cuspair: Bu chòir nighean no balach le Gàidhlig (suas gu 12 bliadhna a dh’aois) a bhith aig cridhe na sgeòil agus bu chòir dhaibh an sgeulachd mu dhùbhlan pearsanta innse nam faclan fhèin le glè bheag de thabhartas bho inbhich
 • Stoidhle: cinematic, observational agus air a ghearradh gus leigeil le tionndadh gu cànanan eile

Clàr-ama agus fiosrachadh eile

 • Coinneamh riochdachaidh air-loidhne – 21 agus 22 Màrt 2024
 • Riochdachadh – Iuchar/Lùnastal 2024 (saor-làithean sgoile)
 • Coinneamh rough-cut ann am Mainz, sa Ghearmailt – 24 agus 25 Sultain 2024
 • Lìbhrigeadh gu EBU/BBC ALBA – deireadh an Dàmhair 2024
 • Coinneamh sgrìonaidh ann an Cìopras – 4 agus 5 Dùbhlachd 2024
 • Craoladh air BBC ALBA – Nollaig 2024
 • Às dèidh craoladh bithear an dùil gun cuir an riochdaire am film a-steach airson farpais air cuairt na fèise eadar-nàiseanta (deich tagraidhean aig a’ char as lugha)
 • Tha an tuilleadh fiosrachaidh agus eisimpleirean de dh’fhilmichean bho bhliadhnaichean roimhe rim faighinn
 • Tha feum aig an EBU air còraichean agus cead air feadh an t-saoghail airson 10 bliadhna agus còraichean eile a tha a’ ciallachadh gu bheil an cùmhnant neo-àbhaisteach
 • Tha Àrd-Riochdaire fhèin aig an EBU a bhios mar phàirt den chiad phròiseas taghaidh agus a bhios ag obair còmhla ris na sgiobaidhean riochdachaidh soirbheachail

Maoineachadh

 • Bidh maoineachadh de £16,000 bho MG ALBA airson an tagradh soirbheachail
 • Tha sinn cuideachd an dùil gun cuir a’ chompanaidh shoirbheachail a-steach iarrtas maoineachaidh gu Sgrìon Alba agus airson creideasan cìse Prògram TBh Cloinne na RA.

 

Sgrion Alba: https://www.screen.scot/funding-and-support/funding

Faochadh chìsean (tro theisteanas creideasan cìse BFI): https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief

Pròiseas tagraidh

 • Feuch an cuir sibh a-steach co-dhiù bheachd sgeulachd/cuspair mar phàirt den tagradh agaibh. Bu chòir gum bi ruidhlichean goirid a thaobh castadh de na cuspairean a tha san amharc air am filmeadh air fòn-làimh
 • Feuch an cuir sibh cuideachd geàrr-chunntas air eòlas riochdachaidh agus comharra air prìomh thàlant
 • Thoir an aire, a thuilleadh air a’ chlann air an sgrion, gu feum Gàidhlig a bhith aig an riochdaire agus an stiùiriche a tha ceangailte ris an tagradh
 • Ceann-latha airson tagraidhean – 8 Màrt 2024
 • Co-dhùnadh coimiseanaidh – 15 Màrt 2024
 • Bu chòir tagraidhean a chur gu: bbcalbacommissioning@bbc.co.uk
 • Ma tha ceist sam bith agad cuir fios gu macleod@mgalba.com