GàidhligEnglish

Film competitionsCo-fharpaisean film

 

A great way to gain experience in media is to create your own short film.

'S e dòigh mhath a th’ ann eòlas fhaighinn air na meadhanan a bhith a’ cruthachadh nam filmichean goirid agaibh fhèin. Gu h-ìosal gheibh sibh liosta de chuid de na co-fharpaisean film.

Film G – short film competitionFilmG - Co-fharpais nam Filmichean Goirid

FilmG is a national Gaelic film competition.

After a successful six years, Film G has become one of the country’s main showcase for Gaelic short films.

Each year, it runs between August and January and is split into two separate categories. The first is for youngsters between the ages of 12-17 and the second for adults. The entry requirements include that the film has to be in Gaelic and between 3-5 minutes in duration, including the credits. We have a talented team on hand to help you and equipment available for your use free of charge.

'S e co-fharpais nàiseanta filmichean Gàidhlig a th’ ann am FilmG.

An dèidh sia bliadhnaichean soirbheachail, ’s e FilmG fear de na prìomh chothroman san dùthaich airson filmichean Gàidhlig agus tàlant a thaisbeanadh.

Bidh am farpais a’ ruith gach bliadhna eadar an Lùnastal agus am Faoilleach le dà fharpais fa-leth, tè airson aois 12 - 17, agus tè airson inbhich. ’S e riatanasan na farpaise gum bi am film ann an Gàidhlig agus eadar 3 - 5 mionaidean a dh’fhaid le tiotalan. Tha sgioba tàlantach againn airson ur cuideachadh agus tha uidheamachd ri fhaighinn air iasad an asgaidh.

© 2013 MG ALBA | Site by Cànan www.canan.co.uk