GàidhligEnglish

Jobs in TV and Radio Obraichean ann an tbh agus rèidio

 

Corporate IllustrationCorporate Illustration


Corporate / office jobs
Language-related
Corporate communications
Finance
Business Affairs
Accounting
Office
PR
Website
Computing - games/apps
Information Technology (IT)
Obraichean Corporra - Oifis
Obraichean cànain
Conaltradh Corporra
Ionmhas
Gnothaichean Gnìomhachais
Cunntasachd
Oifis
PR
Làrach-lìn
Coimpiutarachd – geamaichean/apps
Teicneòlas Fiosrachaidh
Technical IllustrationTechnical Illustration


Technical Jobs
Studio facilities
Studio management
Technical
Support engineer
Sound
Camera
Lighting
Editor
Obraichean Teicnigeach
Goireasan Stiùidio
Manaidsearachd Stiùidio
Obrachaidhean Teicnigeach
Neach-taic Innleachd
Fuaim
Camara
Solas
Neach-deasachaidh
Channel IllustrationChannel IllustrationChannel Related Jobs
Commissioning
Scheduling
Marketing
Research
PR
Librarian
Channel presentation
Obraichean Seanail
Coimiseanadh
Clàr-phrògraman
Margaidheachd
Rannsachadh
PR
Leabharlannaiche
Dreach na Seanail

Jobs in TV and RadioObraichean telebhisein & rèidio

As well as the above jobs, why don’t you take a look at these websites, where you will get some good ideas about different jobs in TV and radio. A thuilleadh air na h-obraichean gu h-àrd, gheibh sibh deagh bheachd bho na duilleagan seo mu dhiofar obraichean ann an tbh agus rèidio.

© 2013 MG ALBA | Site by Cànan www.canan.co.uk