GàidhligEnglish

Do you recognise any of these faces?An aithne dhuibh iad seo?

 

Find out how they got started and where they are now.

Tha daoine a’ tighinn chun ghnìomhachais ann an diofar dhòighean. An seo, gheibh sibh fios mun dòigh san tàinig cuid dhiubh gu bhith ag obair sna meadhanan.

Fiona MacKenzie - Presentation Manager, BBC ALBAFiona NicChoinnich - Manaidsear, Dreach na Seanail, BBC ALBA

Ruaraidh Munro - Journalist,
BBC An Là
Ruaraidh Rothach - Neach-naidheachd,
BBC An Là

Anne Lundon – Journalist,
BBC Gàidhlig
Anne Lundon – Neach-naidheachd,
BBC Gàidhlig

Kevin Walker – Production Co-ordinator, BBCKevin Walker – Co-òrdanaiche Riochdachaidh, BBC

© 2013 MG ALBA | Site by Cànan www.canan.co.uk