GàidhligEnglish

Work ExperienceEòlas-obrach

 

This is one of the most important things you can do to build contacts and get to know the industry. Here are some links for you, although there are plenty others out there so get searching!

‘S e seo fear de na rudan as cudromaiche a nì thu gus eòlas a chur air daoine agus air a’ ghnìomhachas. Seo ceanglaichean feumail ach tha fhios gu bheil gu leòr eile a-muigh an sin!

As well as work experience, you can develop skills that will be useful in media by taking part in writing competitions such as this one…

A bharrachd air eòlas-obrach, ’s urrainn dhuibh sgilean a bhios gu feum dhuibh airson obair sna meadhanan a neartachadh tro bhith gabhail pàirt ann am farpaisean sgrìobhaidh, mar seo…

© 2013 MG ALBA | Site by Cànan www.canan.co.uk