GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Tiree Music Festival

BBC ALBA – Saturday 23 July at 10.00pm

Fèis Chiùil Thiriodh

BBC ALBA – Disathairne 23 Iuchar aig 10.00f

Sarah Cruickshank and Vicky Kilgour

BBC ALBA SCREENS TIREE MUSIC FESTIVAL

BBC ALBA ushers in rays of summer sunshine and a splash of great music to our screens as the Tiree Music Festival returns for the second year. Presenters Sarah Cruickshank and Vicky Kilgour will host the series on BBC ALBA over two successive weekends, starting on 23th July with further festival highlights to follow later this year.

The best kept secret of the summer festival circuit, the award winning Tiree Music Festival has sold out every year since it kicked off 2010. Unlucky music fans unable to buy tickets to the festival can bask in the sights and sounds of Tiree on BBC ALBA. This year the lineup includes indie rock legends The Levellers; the Red Hot Chilli Pipers and, in the first episode, the undisputed star of Irish trad music, Sharon Shannon, who appears onstage with local heroes Skerryvore.

The continued success of this festival owes almost as much to location as it does to the music on offer. Over the course of the series, viewers will get a chance to explore what Tiree has to offer – stretches of white sandy beaches, Atlantic surf and miles of machair. Over the festival weekend, BBC ALBA will record some of the finest performances from the festival stages whilst casting light on what makes the festival and the island so appealing.

Music is a cornerstone of island culture and it’s fitting that the first episode of Fèis Chiùil Thiriodh features Sharon Shannon and Skerryvore, an act rooted on Tiree with a worldwide following. With the Red Hot Chilli Pipers in concert in the second programme, this new series is set to bring an eclectic selection of the festival into our homes.

Fèis Chiùil Thiriodh also marks the television debuts of Tide Lines, fronted by the formidable talents of Robert Robertson and Ross Wilson, and they complete a lineup that includes Flook, Fergie MacDonald, Nashville singer Jesse Terry, Blazin Fiddles and Fergie MacDonald.

Fèis Chiùil Thiriodh is produced by Bees Nees Media for BBC ALBA and the first episode will be broadcast on Saturday 23 July at 10.00pm.

BBC ALBA A’ CRAOLADH FÈIS CHIÙIL THIRIODH

Bidh BBC ALBA a’ sgaoileadh boillsgidhean grèine agus criomagan ciùil sgoinneil nuair a thilleas Fèis Chiùil Thiriodh chun na sgàilein againn airson an dàrna bliadhna. Bidh Sarah Cruickshank agus Vicky Kilgour a’ lìbhrigeadh na sreath air BBC ALBA thairis air dà dheireadh sheachdain an dèidh a chèile. Tòisichidh an t-sreath air 23 Iuchar agus bidh barrachd phrògraman le taghaidhean ciùil bhon fhèis ri thighinn nas fhaide air adhart air a’ bhliadhna seo.

Tha Fèis Chiùil Thiriodh am measg nan fèisean as soirbheachail an Alba, ’s i air a h-uile tiogaid a reic gach bliadhna bhon a thòisich i air ais ann an 2010. Dhuibhse nach robh cho fortanach tiogaid fhaighinn am-bliadhna, tha cothrom agaibh seallaidhean agus ceòl Fèis Thiriodh fhaicinn fhathast air BBC ALBA. Air clàr na fèise am-bliadhna tha an còmhlan indie rock ainmeil The Levellers; na Red Hot Chilli Pipers agus anns a’ chiad phrògram den t-sreath bidh an tè-chiùil thraidiseanta Èireannach, Sharon Shannon, a’ nochdadh air àrd-ùrlar còmhla ri na gaisgich ciùil ionadail sa chòmhlan Skerryvore.

Tha soirbheachas na fèise seo a’ crochadh a’ cheart uimhir air a suidheachadh, ’s a tha i air a’ cheòl sgoinneil a bhitheas i a’ taisbeanadh bho bhliadhna gu bliadhna. Mar sin, tron t-sreath seo bidh cothrom ann sealladh fhaighinn dhen eilean fhèin; eadar tràighean òr-bhuidhe, stuaghan a tha ainmeil son am marcachd agus machair torach làn dhathan. Thairis air deireadh sheachdain na fèise, clàraidh BBC ALBA cuid de na taisbeanaidhean-ciùil as grinne bhon àrd-ùrlar agus soilleireachadh air dè a tha cho tarraingeach mun fhèis seo agus eilean Thiriodh.

Tha ceòl aig cridhe dualchas an eilein agus mar sin tha e iomchaidh gum bi Sharon Shannon agus an còmhlan ionadail ainmeil, Skerryvore, a’ nochdadh anns a’ chiad phrògram. Ged a tha freumhan-ciùil Skerryvore ann an Tiriodh fhathast, tha fèill mhòr orra a-nis air feadh an t-saoghail. Eadar sin agus ceòl beòthail bho na Red Hot Chilli Pipers san dàrna prògram, tha an t-sreath ùr seo a’ taisbeanadh agus a’ sgaoileadh roghainn eadar-mheasgte de cheòl na fèise fad’ agus farsaing gu gach dachaigh.

Tha Fèis Chiùil Thiriodh cuideachd a’ comharrachadh a’ chiad nochdadh aig Tide Lines air an telebhisean. Aig stiùir a’ chòmhlain ùr seo tha an seinneadair ainmeil Robert Robertson agus am fear-ciùil aithnichte Ross Wilson. Am measg an tàlant eile a tha a’ nochdadh air clàr na fèise tha Flook, Fergie Dòmhnallach, an seinneadair Jesse Terry à Nashville agus Blazin Fiddles.

Tha Fèis Chiùil Thiriodh air a riochdachadh le Bees Nees Media airson BBC ALBA agus thèid a’ chiad phrògram a chraoladh Disathairne 23 Iuchar aig 10.00f.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.