GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Hamish

Thursday 22 Septeber - 9.00pm BBC ALBA

Hamish

Diardaoin 22 Sultain - 9.00f BBC ALBA

Hamish Henderson

BBC ALBA PRESENTS THE BROADCAST PREMIERE OF HAMISH

Following a sold-out premiere at the 2016 Glasgow Film Festival, Hamish - Robbie Fraser’s documentary about Hamish Henderson - will receive its broadcast premiere on BBC ALBA at 9PM on Thursday 22 September.

Hamish Henderson (1919-2002) was a hugely influential part of Scotland’s cultural scene, a man of boundless passion and curiosity whose poems continue to elevate and inspire a nation.

Hamish pays tribute to the many contrary forces and diverse facets of Henderson’s life as a poet, soldier, intellectual, activist, songwriter and leading force of the revival of Scottish folk music. This heartfelt look at one of modern Scotland’s proudest sons weaves archive footage with the loving testimony of Henderson’s family, friends and colleagues.

Hamish is produced by Bees Nees Media in association with Pure Magic Films. The project was made possible with funding from Creative Scotland, MG ALBA and BBC ALBA.

A’ CHIAD SHEALLADH DEN FHILM ‘HAMISH’ AIR BBC ALBA

Chunnaicear am prìomh shealladh san t-saoghal de ‘Hamish’ aig Fèis Film Ghlaschu 2016 agus chìthear am film aig Robbie Fraser airson a’ chiad uair air telebhisean nuair a thèid a chraoladh air BBC ALBA aig 9f air Diardaoin, 22 dhen t-Sultain.

B’ e famhair mòr a thaobh cultar na h-Alba a bha ann an Seumas MacEanraig no Hamish Henderson (1919-2002) mar a b’ fheàrr a dh’aithnichear e. Bha e loma-làn ùidh agus feòrachas agus tha a bhàrdachd fhathast a’ misneachadh agus a’ brosnachadh an nàisein.

Tha am prògram aithriseach aig Robbie Fraser ris a bheil daoine a’ dèanamh fiughair a’ cur an cèill an iomadh taobh eadar-dhealaichte a bha air beatha MhicEanraig eadar a bhith na bhàrd, na shaighdear, na neach inntleachdail, na neach-iomairt, na sgrìobhaiche òrain agus na phrìomh neach ann a bhith ag ath-bheothachadh ceòl dùthchasach na h-Alba.

Tha Hamish air a riochdachadh le Bees Nees Media ann an co-bhoinn ri Pure Magic Films. Fhuair e taic bho MG ALBA agus Alba Chruthachail.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.