GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean

BBC ALBA – Saturday 6 February 2016 at 9.00pm

CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean

BBC ALBA – Disathairne 6 Gearran aig 9.00f

Anne Lorne Gillies

BBC ALBA BRINGS US A SPECIAL CONCERT WITH ANNE LORNE GILLIES AND MUSICAL FRIENDS

The best of Celtic Connections 2016 comes to our screens in February as BBC ALBA brings us Cuirm@Celtic.

Presented by Linda MacLeod, the series showcases the wealth of talent from across the Celtic Connections festival. This concert special marks 10 years since the publication of Anne Lorne Gillies’ magisterial book, Songs of Gaelic Scotland.

Cuirm@Celtic: Anna Latharna agus Caraidean features songs from each themed chapter from the book. The songs cover centuries of music from Scotland’s most significant Gaelic composers and bards. Appearing onstage with Anne at St Luke’s in Glasgow is a group of acclaimed singers and musicians including Arthur Cormack, Kathleen MacInnes, Angus MacLeod and Rachel Fraser.

Widely acknowledged as one of our most respected and popular singers, Anne is joined onstage by more special musical guests. They include musical director Alan Kitchen on piano, Rhona Mackay, Alasdair Savage, Andrew MacPherson, John Sampson and Duncan Findlay on guitar.

Cuirm@Celtic: Anna Latharna agus Caraidean was produced by Bees Nees Media for BBC ALBA and is broadcast on Saturday 6 February at 9pm.

BBC ALBA A’ TOIRT THUGAINN CUIRM-CIÙIL SHÒNRAICHTE LE ANNA LATHARNA NICGILLÌOSA AGUS CARAIDEAN CEÒLMHOR

Bidh a’ chuid as fheàrr de chuirmean Celtic Connections 2016 a’ tighinn thugainn anns a’ Ghearran le Cuirm @ Celtic air BBC ALBA.

Bidh an t-seanail a’ foillseachadh measgachadh farsaing de thàlant bho fhèis Celtic Connections, agus am measg na nochdas anns an t-sreath seo bidh cuirm-ciùil shònraichte air a lìbhrigeadh le Linda NicLeòid a tha a’ comharrachadh deich bliadhna on a chaidh an leabhar Songs of Gaelic Scotland le Anna Latharna NicGillìosa fhoillseachadh.

Tha Cuirm@Celtic: Anna Latharna agus Caraidean a’ taisbeanadh òrain bho gach caibideil anns an leabhar. Cluinnidh sinn òrain bho bhàird a bha a’ sgrìobhadh thairis air na linntean agus air gach cuspair.

Bho thàinig i gu aire a’ mhòr shluagh an toiseach, tha Anna air obair iongantach a dhèanamh airson cànan agus dualchas na Gàidhlig. Còmhla ri Anna air àrd-ùrlar St Luke’s ann an Glaschu tha buidheann àraid de sheinneadairean: Art MacCarmaig, Kathleen Nic Aonghais, Aonghas MacLeòid agus Raghnaid Fhriseal.

Tha Anna aithnichte mar tè de na seinneadairean as tarraingiche agus as cliùitiche a tha againn agus bidh aoighean ciùil sònraichte eile na cuideachd. Nam measg, bidh stiùiriche-ciùil Alan Kitchen air a’ phiàna, Rhona MacKay, Alasdair Savage, Anndra Mac a’ Phearsain, John Sampson agus Duncan Findlay air a’ ghiotàr.

Tha Cuirm@Celtic: Anna Latharna agus Caraidean air a riochdachadh le Bees Nees agus thèid a chraoladh air BBC ALBA air Disathairne 6 Gearran aig 21:00.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.