GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Easter Rising / Ar-a-mach na Caisge

BBC ALBA – starts Friday 25 March at 10.00pm

Ar-a-mach na Caisge

BBC ALBA – a' tòiseachadh Dihaoine 25 Màrt aig 10.00f

Sheriff Lumsden

BBC ALBA MARKS 100TH ANNIVERSARY OF EASTER RISING WITH POIGNANT FOUR-PART SERIES

To mark the 100th anniversary of the 1916 Easter Rising, BBC ALBA is bringing viewers a special four-part series, Easter Rising / Ar-a-mach na Caisge, which will be a poignant portrayal of the personalities that brought it about.

The 1916 Easter Rising changed the course of Irish history. Seven men put their names to the Proclamation of the Irish Republic and in signing it, each man knew they were committing themselves to a bloody rebellion and in all likelihood signing their death warrants.

The series follows four of the seven men starting with Thomas J. Clarke (played by Rory Mullen) who was arguably the person most responsible for the 1916 Easter Rising. Thomas Clarke was born in 1857 in Hurst Castle, of Irish parents. His father was in the British Army. They were transferred to South Africa where they lived for ten years before returning to Ireland in 1867. It was here that Clarke was first exposed to Irish history and English domination. As a result of his new found knowledge he joined the Irish Republican Brotherhood in 1880 to help rid Ireland of the British. Clarke was proactive with the group that occupied the rebellion headquarters, the GPO during the Rising.

The story of James Connolly’s (played by Lorcán Cranitch) efforts to free Ireland is told in the second part of the BBC ALBA series. James was born in 1868, in the Cowgate area of Edinburgh, to Irish immigrant parents. He left school for work at the age of 11 and joined the army age 14, giving false details to enlist. When the Easter Rising occurred, Connolly was Commandant of the Dublin Brigade and as they had the most substantial role in the rising, he was by default, commander-in-chief. Connolly was so badly injured from the fighting that he was unable to stand before the firing squad. He was tied to a chair and then shot.

Another who put their name to the Proclamation of the Irish Republic and whose events will be played out in the BBC ALBA series is Éamonn Ceannt (played by Marcus Lamb), born in the village of Ballymoe, Galway. His father, James Kent was a Royal Irish Constabulary officer. When his father retired, the family moved to Dublin. They were a very religious Catholic family and it is said that Ceannt's religious teachings stayed with him for the rest of his life. During the Uprising he was made commandant of the 4th Battalion of the Volunteers with more than 100 men under his command. His unit saw intense fighting at times during the week, but surrendered when ordered to, by his superior officer Patrick Pearse. This programme follows Éamonn Ceannt’s story.

The final programme of the series will portray Patrick H. Pearse (played by Tadhg Murphy) who was an intelligent and industrious man. He won a scholarship to the Royal University where he studied law. In 1915 he was made a member of the IRB Military Council which was planning the Rising. During Easter week Pearse served at the GPO. He offered encouragement, addressing the men to sustain morale and also the public, most famously by reading the Proclamation on Easter Monday. Pearse was court-martialled on 2nd May. He was sentenced to death and buried at Arbour Hill Barracks alongside Thomas Clarke.

Easter Rising / Ar-a-mach na Càisge is an award-winning series originally produced by Abú Media for TG4 with the Gaelic version being produced by Mactv for BBC ALBA. The four-part series starts on Friday 25 March at 10.00 – 10.50pm and broadcast each consecutive Friday thereafter.

Ann an 1916, dh’atharraich ar-a-mach na Càisge eachdraidh na h-Èirinn. Chuir seachdnar fireannach na h-ainmean aca ri pàipear oifigeil Poblachd na h-Èireann a’ ciallachadh gu robh gach fear a’ dol an sàs ann an ar-a-mach fuilteach agus gan cuir fhèin ann an cunnart bàis.

Rugadh Tòmas Clarke ann an 1857 aig Caisteal Hurst, ri pàrantan Èireannach. O chionns gu robh athair anns an Arm Bhreatannach, ghluais an teaghlach a dh’Afraga a Deas airson deich bliadhna. Thill iad a dh’Èirinn ann an 1867. B’ ann an seo a dh’ionnsaich Clarke mu eachdraidh na h-Èirinn agus smachd nan Sasannach. Leis an fhiosrachadh seo, chaidh e an sàs ann am Bràithreachas Poblachd na h-Èireann ann an 1880 airson cuidhteas fhaighinn air Breatainn. Bha Clarke còmhla ris an sgioba a fhuair smachd air togalach an G.P.O aig àm ar-amach na Càisge, 1916. Tha am prògram seo a’ leantainn Clarke air an t-slighe aige, a’ feuchainn ri Èirinn a shaoradh.

Bha pàirt mòr aig Seumas Connolly anns an Ar-a-mach. Rugadh e ann an 1868 anns an sgìre Cowgate ann an Dun Èideann, gu pàrantan Èireannach. Dh’fhàg e an sgoil aig aois 11 airson obair a dhèanamh agus an uair a bha e 14, fhuair e a-steach dhan Arm le bhith a’ toirt fiosrachadh nach robh ceart seachad. Nuair a thòisich an t-Ar-a-mach, bha Connolly na Cheannard air Buidheann Airm Bhaile-Ath-Cliath. A chionn ’s gu robh pàirt cudromach aig a’ bhuidheann seo anns an ar-a-mach, ’s e Connolly a bha os cionn nan reubaltach. Chaidh Connolly a leòn cho dona anns a’ bhlàr ’s nach robh e comasach dha seasamh air beulaibh an arm-losgaidh. Cheangal iad e ri cathair agus chaidh losgadh air.

Rugadh Éamonn Ceannt ann am baile Béal Átha Mó, Gaillimh. Bha athair, Seumas Ceannt, na oifigear airson Poileis Rìoghail na h-Èireann. Nuair a leig athair seachad a dhreuchd, ghluais an teaghlach a Bhaile Àtha Cliath. ’S e teaghlach diadhaidh, Caitligeach a bh’ annta, agus tha e air a ràdh gun dh’ fhuirich an oideachadh a fhuair e na phàiste leis fad a bheatha. Anns an Ar-a-mach bha e na cheannard air a’ cheamhramh Buidheann-chatha Saor -thoileach le còrr air ceud duine fon stiùir aige. Chunnaic a’ bhuidheann tòrr sabaid an t-seachdain ud ach ghèill iad fo òrdugh an t-Àrd-oifigear, Pàdraig Pearse. Tha am prògram seo a’ leantainn sgeulachd Éamonn Ceannt.

’S e duine tuigseach, dripeil a’ bh’ ann am Pàdraig Pearse. Fhuair e foghlam aig an Oilthigh Rìoghail a’ leughadh lagh. Ann an 1915 fhuair e ballrachd mar phàirt de Chomhairle Armailteach an IRB. ’S e iadsan a bha ag ullachadh planaichean an Ar-a-mach. Seachdain na Càisge, bha Pearse stèidhichte aig a’ phrìomh ghearasdan, an GPO. Bha e a’ toirt brosnachadh do na fireannaich agus air Diluain na Càisge, bhruidhinn e gu poblach, is e ag aithris Pàipear Oifigeil Poblachd na h-Èireann.

Chaidh Pearse a chur an greim air an dàrna là den Chèitean. Chaidh binn bàis a chur air agus chaidh a thìodhlaigeadh ri taobh Tòmas Clarke aig Gearasdan Cnoc Arbour. Tha am prògram seo a’ leantainn sgeulachd Pearse ann an Ar-a-mach na Càisge, 1916.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.