GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern Isles

Monday 8 August - 9.00pm BBC ALBA

Trusadh - Am Pàipear

Diluain 8 Lùnastal - 9.00f BBC ALBA

BBC ALBA CHARTS THE STORY OF AWARD WINNING COMMUNITY NEWSPAPER, AM PÀIPEAR

It was a newspaper that was started with the aim of giving a voice to the community.

Now, four decades on, BBC ALBA examines the story of Am Pàipear which has moved from humble beginnings to become an acclaimed, award-winning title in an ever-changing media landscape.

In this latest edition of Trusadh, as well as telling the story of how it all began in South Uist in 1976, we meet those who have contributed and played a part in the paper’s life up to the present day.

As Am Pàipear celebrates its 40th anniversary, we look back at how instrumental the title has been in highlighting key issues that have impacted the community over the decades.

Trusadh looks at how Am Pàipear has reflected the changing community view in relation to many major events, including the influx of military presence, changes in education and health provision, and matters pertaining to the land and environment – all while maintaining a unique island humour in its perspective.

Amongst those who contribute to the programme are Jean Branagan, Mike Russell, Ruaraidh ‘Poker’ Macdonald, Andrew McMorrine, Archie MacKay, Floraidh MacLean, Helen Forbes, Wilma Duncan, Father Colin MacInnes, Ena MacDonald, Christine MacIntyre, Ronald MacInnes and current Am Pàipear editor, Iain Stephen Morrison.

Narrated by Angela MacEachan, Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern Isles is a fascinating look at how a much-loved newspaper has progressed over 40 years.

Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern Isles, produced for BBC ALBA by MacTV, will be shown on the channel on Monday, August 8 from 9.00pm until 10.00pm.

Sùil air sgeulachd na h-iris chliùitich, choimhearsnachd ‘Am Pàipear’ a tha a’ comharrachadh 40 bliadhna ann an 2016. A bharrachd air an sgeulachd air mar a thòisich e bho thùs ann an Uibhist a Deas ann an 1976, coinnichidh sinn riuthasan a chuidich gus a chruth a dhealbhachadh thar nam bliadhnaichean chun an là an-diugh.

B’ e amas nuair a chaidh a stèidheachadh guth a thoirt dhan choimhearsnachd agus na h-eileanan ag atharrachadh gu mòr aig an àm. Tha am pàipear air guth na coimhearsnachd a thogail mu dhiofar chuspairean bunaiteach thar nam bliadhnaichean. Seallaidh am prògram seo mar a tha ‘Am Pàipear’ air beachd na coimhearsnachd a riochdachadh mu iomadh thachartas mòr – leithid an airm a’ nochdadh, atharrachaidhean ann an fòghlam agus slàinte, gnothaichean a’ buntainn dhan fhearann agus dhan àrainneachd, a bharrachd air sunnd sònraichte muinntir nan eilein a bhith aig cridhe na cùis.

Am measg na tha a’ gabhail pàirt tha, Jean Branagan, Mike Russell, Ruaraidh ‘Poker’ Dòmhnallach, Andrew McMorrine, Eardsaidh MacAoidh, Floraidh NicIlleathain, Helen Forbes, Wilma NicDhonnchaidh, Mgr Cailean MacAonghais, Ena NicDhòmhnaill, Christine Nic an t-Saoir, Raghnall MacAoghnais, agus deasaiche an latha diugh, Iain Stephen Moireasdan. Sealladh tarraingeach air mar a thòisich ‘Am Pàipear’, agus mar a dh’fhàs e. Air aithris le Angela NicEachainn.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.