GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Air an Rathad

BBC ALBA – Thursday 14 January 2016 at 10.00pm

Air an Rathad

BBC ALBA – Diardaoin 14 Faoilleach 2016 aig 10.00f

Series 8, presenters in studio

BBC ALBA’S MOTORING SHOW AIR AN RATHAD REVS UP FOR A NEW SERIES

A new series of BBC ALBA’s acclaimed motoring show, Air an Rathad, starts on BBC ALBA this week.

With a fresh look for 2016, the series gets into gear with a winter theme as Donnie Mackay heads north to the frozen lakes of Sweden for a masterclass in ice driving. TT Cup racing driver Mikaela Ahlin-Kottulinsky shows the boy from Ness how to skid like a pro.

Murray MacLeod sees more 4x4 action in the Mud Master, pitting his skills against the British Army. The driving is not a problem, but as we will witness, map skills could do with some serious attention.

Meanwhile, Linda Macleod meets legendary Scots car designer Ian Callum, famous for the Aston Martin DB7, and now winning awards for the stylish Jaguar XE. It’s not long before Ian has his pencil out and draws Linda a one off car of her own.

This series covers all the action at the Crail Thrash, Skye Gravel Sprint and the Golspie Sprint and AAR favourite, Fiona MacKenzie, teams up with Murray to take on Linda and Donnie in a race across Scotland, completing crazy challenges along the way.

With guest presenters Caxy Macaulay, Emma Lamont, Rachel Walker and Bannan star Debbie Mackay all test driving the newest cars on the market, this is a series no car enthusiast or petrol-head should miss!

Produced by Eyeline Media for BBC ALBA, Air an Rathad starts on the channel on Thursday 14 January at 10.00pm.

Bliadhn’ Ùr, agus sreath le dreach ùr de Air an Rathad a’ tighinn gu BBC ALBA! Tha an t-sreath a’ tòiseachadh le Donaidh MacAoidh a’ dèanamh gu tuath gu lochan reòite na Suain airson sàr-oideachadh ann an dràibheadh air an deigh. Tha Mikaela Ahlin-Kottulinsky, a tha na shàr dhràibhear ann am Farpais na TT, a' sealltainn dhan bhalach à Nis mar a chuireas e car anns na cuibhlichean air an deigh.

Tha Murray MacLeòid air cùl na cuibhle ann am 4x4, an turas seo ann am Mud Master, ’s e a’ cur aghaidh air Arm Bhreatainn. Chan e an dràibheadh a tha na dhuilgheadas, ach tha droch fheum aige air a sgilean leughaidh mapa a leasachadh.

Agus bidh Linda NicLeòid a’ coinneachadh ris an dealbhadair chàraichean ainmeil à Alba, Ian Callum. Tha e cliùiteach airson an Aston Martin DB7, agus tha e a-nis a’ faighinn dhuaisean airson an Jaguar XE spaideil. Chan eil fada gus a bheil peansail aig Iain na làimh agus e a’ dealbhadh càr sònraichte do Linda fhèin.

Tha an t-sreath seo a’ dol gu iomadh tachartas leithid an Crail Thrash, Spriont Greabhail an Eilein Sgitheanaich agus Sprint Ghoillspidh; agus tachartas ùr airson Air an Rathad – Railidh na Trealaich. Tha Fiona NicChoinnich a’ dol cuide ri Murray an aghaidh Linda agus Donnie ann an rèis thar Alba, ’s iad a’ coileanadh dhùbhlain chraicte air an t-slighe.

Le preasaintearain ainmeil air aoigheachd leithid Caxy MacAmhlaigh, Emma NicLaomainn, Raonaid Walker, agus cleasaiche Bannan, Debbie NicAoidh uile a’ gabhail cuairt anns na càraichean as ùire air a’ mhargaidh, ’s e sreath nach urrainn dhuibh a chall.

Air an Rathad - ’s ann mu na càraichean a tha e!


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.