GàidhligEnglish

Programmes Prògraman

SWI ladies

Trusadh: Dachaigh ’s Dùthaich Trusadh: Dachaigh ’s Dùthaich

The SWI - 100 Years of the Scottish Women’s Institutes An SWI - 100 Bliadhna ann an eachdraidh Buidheann Bhoireannaich na h-Alba

vet Iain MacLean in barn

Vets / Gach Creutair Beòs Gach Creutair Beò

Gach Creutair Beò is back on BBC ALBA for a new series following vets all over the country Gach Creutair Beò a' tilleadh le sreath ùr far am faicear obair nan lighichean-sprèidh

Seòid a Chidsin

Seòid a Chidsin Seòid a Chidsin

Seòid a Chidsin two men creating havoc - and delicious dishes - in the kitchen Seòid a Chidsin - deagh charaidean a tha uabhasach dèidheil air a bhi a’ còcaireachd

BBC ALBA serves Gaelic speakers and learners throughout the UK and provides a range of high quality home produced programmes appealing to audiences across Scotland. Co-managed by MG ALBA, BBC ALBA is the first BBC licensed service to be run within a partnership framework and broadcasts over 600 hours of original programming every year to a weekly audience of around half a million.

BBC ALBA broadcasts daily from 5pm until late and is available on Freeview / You View 7 (Scotland), on Virgin Media 161 (Scotland) on Sky 142 (UK), Freesat 109 (UK) and live and on-demand on BBC iPlayer (UK). Programmes for BBC ALBA are commissioned from a range of independent production companies as well as the two broadcasters, STV and BBC and include news, documentary, drama, current affairs, religion, entertainment and lifestyle, music, children, youth, learning and sport.

Tha BBC ALBA a’ frithealadh luchd-bruidhinn agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus a’ toirt prògraman de àrd fheabhas gu luchd-amhairc air feadh Alba. Tha seirbheis BBC ALBA, air a ruith fo chead-craolaidh a’ BhBC agus air a riaghladh le MG ALBA agus leis a’ BhBC, a’ craoladh còrr is 600 uairean a thìde de nuadh-phrògraman gach bliadhna gu timcheall air leth-mhillean luchd-amhairc gach seachdain.

Tha BBC ALBA, a bhios a’ craoladh gach latha bho 5f gu anmoch, ri fhaighinn air Freeview / You View 7 (Alba), air Virgin Media 161 (Alba) air Sky 142 (RA), Freesat 109 (RA) agus air BBC iPlayer (RA). Tha prògraman BBC ALBA air an coimiseanadh bho chompanaidhean neo-eisimeileach agus bho STV agus am BBC, nam measg, naidheachdan, prògraman aithris, dràma, cùisean làitheil, creideamh, cur-seachad, ceòl, clann, ionnsachadh agus spòrs

North Coast 500

North Coast 500 - Le Anne Lundon

A new BBC ALBA series is to explore Scotland’s very own route 66 – the iconic North Coast 500.

Presented by BBC ALBA and BBC Scotland reporter and presenter Anne Lundon, viewers are taken on a journey around the circular route which offers visitors a spectacular array of mountain ranges, lochs, glens, castles, ruins, beaches and wildlife - not forgetting a range of memorable locations to sample some of the best of Scotland’s food and drink. In less than three years, the route has become so popular it regularly ranks among the world’s top ten road trips.

Anne begins her trip in Inverness and heading west, she is immediately in beautiful, unspoilt open country. Tackling the infamous Bealach na Ba, the steepest road in Great Britain, proves a challenge for any driver and a mammoth ascent for cyclists!

Read more here

North Coast 500 - Le Anne Lundon

Chaidh slighe an NC 500 a chruthachadh le Iomairt Ceann a Tuath na Gàidhealtachd ’s chaidh a chur air bhog ann an 2014 leis an rothadair ainmeil Mark Beaumont. B’ e turasachd a bhrosnachadh ann an sgìrean iomallach ann an Alba an t-amas a bh’ aca. Tha an cuairt seo timcheall air fìor Cheann a Tuath na h-Alba a’ fuasgladh saoghal iongantach de bheanntan, lochan, glinn, caistealan, fiadh-bheatha agus tràighean dhan an luchd-tadhail - ’s tha sin mus toir thu iomradh air a’ phailteas de thaighean-bìdh agus thaighean-staile a th’ ann cuideachd. Taobh a-staigh beagan is dà bhliadhna tha e air ainmeachadh am measg nan deich turais-rathaid as fheàrr le daoine anns an t-saoghal! Dha na ceudan a th’ air a’ chuairt a dhèanamh, tha a h-uile càil a shùilicheadh tu ann airson turas mìorbhuileach a thoirt do dhaoine.

Tha Anne Lundon, tè-naidheachd BBC ALBA, a bhios ag aithris air an aimsir agus cùisean Eòrpach, gar toirt timcheall air ‘Route 66’ na h-Alba - an NC500. Mar iomadach eileanach, tha Anne eòlach gu leòr air na prìomh shlighean a’ dol bho Ear gu Iar, ach tha na slighean a’ ruith ris a’ chosta cho fada deas ri Loch Carrann, is cho fada tuath ri Diùranais, gu math ùr dhith. Tha seachdain aice airson eòlas a chur air na tha ri fhaicinn, ach a bheil sin fada gu leòr?

Leugh tuilleadh an seo

Do you have any comments about BBC ALBA programmes? A bheil beachdan agaibh mu na prògraman air BBC ALBA?

If so, why don’t you let us know? For enquiries and comments please follow this link to our online service, or if you wish to make a complaint please follow this link. Ma tha, nach cuir sibh fios thugainn? Airson beachdan, cleachdaibh an t-seirbheis air loidhne an seo, neo ma tha gearain agaibh lean an ceangal seo.

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

06:00
Alba Today
17:00
Peppa
17:05
Peppa
17:10
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:31
Oran le Fiona
17:33
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
17:35
Na Floogals
17:50
Na Floogals
18:00
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:15
Tree Fu Tom
18:35
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
19:00
Aibisidh/Quiz Show
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
From Harris With Love
21:00
A' Ghaidhealtachd/Highlands
22:00
Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves
22:30
Taghadh bho na Trads
23:00
Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis
00:00
Alba Today

View full listings... Faic na clàran air fad...