GàidhligEnglish

Contract for developing a ugc environment Frequently Asked Questions Ceistean Cumanta mun chùmhnant airson leasachadh àrainneachd ugc

  • 1. Carson a dh'fheumas an ugc a' dol air youtube? Chan eil òigridh a' cleachdadh youtube san latha a th' ann. An e 'toradh' - riaghailt - righinn tha sin?
    • Tha fàilte air beachdan bho thagraidgean air ùrlairean eil, ach bhiodh YouTube a-measg na h-ùrlairean a bhiodh riatanach. Faodaidh an stuth a dhol air barrachd na aon ùrlair.