GàidhligEnglish

Promo Delivery Libhrigeadh Promo

Follow the links below to all the information and forms required for promo delivery.

BBC ALBA Promo delivery Requirements

“Points to remember” reference card

Promo Record Report form

ALBA promo music reporting form

Promo VO Guide script

Promo compliance form (Blank)

Promo compliance form (Example)

Example of a dressed end-shot
Example dressed end shot

Lean na ceanglaichean gu h-ìosal airson an fhiosrachadh air fad agus na formaichean a dh’fheumas sibh airson a bhith a’ libhrigeadh ‘Promo’

'BBC ALBA Promo delivery Requirements'

Cairt cuimhneachaidh le na nithean as cudromaiche

Aithisg clàraidh airson ‘Promo’

Aithisg ciùil airson ‘Promo’

Sgriobt ghuthan airson ‘Promo’

Aithisg ‘Compliance’ (bàn)

Aithisg ‘Compliance’ (Eisimpleir)

Eisimpleir de ‘Promo’ le grafaig
Example dressed end shot

Subtitles Fo-thiotalan

Follow this link to see an example of a subtitling video.

Lean an ceangal seo airson eisimpleir de bhidio fo-thiotalan.