GàidhligEnglish

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Below is a list of programme genres that link to pdf documents. These pdf documents contain a complete list of all the programmes, of these genres, that have been broadcast on BBC ALBA.

Programme Genre:

Gu h-ìosal tha liosta de diofar ghnèithean phrògraman a tha a’ ceangal ri pdfs. Anns gach pdf gheibhear liosta choileanta den a h-uile prògram, sa ghnè sin, a chaidh a chraoladh air BBC ALBA.

Gnè phrògram:

Children'sClann

DramaDràma

EducationFoghlam

EntertainmentCur-seachad

FactualAithriseach

Music & ArtsCeòl & Ealain

ReligionCreideamh

Specials/Launch/EventsPrògraman Sònraichte/Tachartasan

SportSpòrs


Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

• MG ALBA/MEDIA Pre-alignment Commissioning Round 2017

• Sport Volume Supply Round – 2017

Read more here

• Cuairt Coimiseanaidh Ro-aontachaidh MG ALBA/MEDIA 2017

• Cuairt Solar Spòrs 2017

Leugh tuilleadh an seo