GàidhligEnglish

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Below is a list of programme genres that link to pdf documents. These pdf documents contain a complete list of all the programmes, of these genres, that have been broadcast on BBC ALBA.

Programme Genre:

Gu h-ìosal tha liosta de diofar ghnèithean phrògraman a tha a’ ceangal ri pdfs. Anns gach pdf gheibhear liosta choileanta den a h-uile prògram, sa ghnè sin, a chaidh a chraoladh air BBC ALBA.

Gnè phrògram:

Children'sClann

DramaDràma

EducationFoghlam

EntertainmentCur-seachad

FactualAithriseach

Music & ArtsCeòl & Ealain

ReligionCreideamh

Specials/Launch/EventsPrògraman Sònraichte/Tachartasan

SportSpòrs


Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Summer Commissioning Round – 2018

Deadline for programme ideas – Friday 8th June, 2018 at 1pm
Deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – Friday 29th June, 2018

Read more here

Cuairt Coimiseanaidh an t-Samhraidh – 2018

Ceann-ama mholaidhean airson prògraman – Dihaoine 8mh Ògmhios, 2018 1f
Ceann-latha airson co-dhùnaidhean MG ALBA/BBC – Dihaoine 29mh Ògmhios 2018

Leugh tuilleadh an seo