GàidhligEnglish

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Below is a list of programme genres that link to pdf documents. These pdf documents contain a complete list of all the programmes, of these genres, that have been broadcast on BBC ALBA.

Programme Genre:

Gu h-ìosal tha liosta de diofar ghnèithean phrògraman a tha a’ ceangal ri pdfs. Anns gach pdf gheibhear liosta choileanta den a h-uile prògram, sa ghnè sin, a chaidh a chraoladh air BBC ALBA.

Gnè phrògram:

Children'sClann

DramaDràma

EducationFoghlam

EntertainmentCur-seachad

FactualAithriseach

Music & ArtsCeòl & Ealain

ReligionCreideamh

Specials/Launch/EventsPrògraman Sònraichte/Tachartasan

SportSpòrs


Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Winter Commissioning Round – 2017/18

Deadline for programme ideas – January 16th, 2018 at 1pm
Deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – February 16th, 2018

Read more here

Cuairt Coimiseanaidh a’ Gheamhraidh - 2017/18

Ceann-ama mholaidhean airson prògraman – 16 Faoilleach, 2018 aig 1f.
Ceann-latha airson co-dhùnaidhean co-bhanntachd MG ALBA/BBC – 16 Gearran, 2018.

Leugh tuilleadh an seo