GàidhligEnglish

News Naidheachdan

27 May 2020

BBC ALBA IN UK FIRST WITH LIVE BROADCAST OF WOMEN’S BUNDESLIGA

German women’s Bundesliga on BBC ALBA

BBC ALBA is to broadcast live games from the German women’s Bundesliga, in an exclusive deal which will see it follow the newly resumed German women’s season to the conclusion of its 19/20 season.

It will be the first live sport broadcast by a UK free-to-air channel since lockdown. BBC ALBA audiences will see action between high profile clubs such as Bayern Munich and Bayer Leverkusen.

The move builds on the channel’s position as home of Scottish women’s sport. Scottish women’s football has seen several high-profile players at German clubs, including Lisa Evans, now at Arsenal, but who also played for both Turbine Potsdam and FC Bayern Munich after Glasgow City FC. Scottish international Sophie Howard, now at Reading, also played for 1899 Hoffenheim. COVID-19 disrupted the channel’s planned coverage of the high-profile German club, Wolfsburg’s ties against Glasgow City in their UEFA Women’s Champions League fixtures earlier in the year.

BBC ALBA’s championing of women’s sport has seen it cover the FIFA Women’s World Cup, UEFA Women’s Champions League, the Scottish national team’s UEFA Women’s EURO qualifiers as well as being the broadcast partner for coverage of the Scottish Women’s Football’s domestic league, the SWPL.

MG ALBA’s Director of Multiplatform Content and BBC ALBA’s executive on sport, Iseabail Mactaggart, said ”We’re delighted to bring coverage of one of the strongest women’s leagues in Europe to BBC ALBA audiences – in doing so, we not only showcase excellence in women’s sport, we bring Gaelic to audiences that would otherwise not experience it as a lively, living language. We’re huge supporters of the growth of Scottish women’s football and in showcasing the FlyerAlarm Frauen-Bundesliga we’re providing high quality, live sports coverage at a time we know audiences need it, and demonstrating what is possible in women’s football.”

 

The games are:

Saturday 30 May - FC Bayern München v TSG 1899 Hoffenheim, 1200 KO
Friday 5 June - TSG 1899 Hoffenheim v Bayer 04 Leverkusen, 1815 KO
Sat 13 June - SGS Essen v VfL Wolfsburg 1200, KO
Sun 14 June - FC Bayern München v FF USV Jena 1300, KO
Wed 17 June - VfL Wolfsburg v SC Freiburg 1300, KO

With further games possibly added depending on outcomes as the season nears its conclusion.

27 Cèitean 2020

A’ CHIAD SPÒRS BEÒ AIR BBC ALBA LE BUNDESLIGA NAM BAN

Bundesliga nam Ban air BBC ALBA

Bidh geamannan beò bho Bundesliga nam Ban sa Ghearmailt air an craoladh air BBC ALBA ann an aonta sònraichte a bheir seusan nam ban sa Ghearmailt - a tha air ùr thòiseachadh an dèidh lockdown – chun luchd-amhairc gu deireadh seusan 19/20.

’S e seo a’ chiad spòrs beò a bhios air a chraoladh le seanail PSB san Rìoghachd Aonaichte bho lockdown. Chi luchd-amhairc BBC ALBA geamannan eadar clubaichean aig àrd ìre leithid Bayern Munich agus Bayer Leverkusen.

Tha seo a’ togail air àite na seanail mar dhachaigh spòrs nam ban ann an Alba. Tha grunnan chluicheadairean ball coise nam ban ann an Alba air a bhith a’ cluich aig clubaichean Gearmailteach leithid Lisa Evans, a-nis aig Arsenal, ach a bha cuideachd a’ cluich airson Turbine Potsdam agus FC Bayern Munich an dèidh Glasgow City FC. Bha Sophie Howard, a-nis aig Reading, cuideachd a’ cluich airson 1899 Hoffenheim. Chuir COVID-19 stad air na geamannan a bha an dùil a chraoladh air an t-seanail – geamannan Wolfsburg an aghaidh Glasgow City ann an Lìog UEFA nam ban nas tràithe air a’ bhliadhna.

Mar dhachaigh spòrs nam ban, tha BBC ALBA air geamannan leithid Cupa Cruinne FIFA nam ban, Lìog UEFA nam ban, geamannan ro-fharpaiseach EURO UEFA nam bana a thoirt chun luchd-amhairc a thuilleadh air a bhith na chom-pàirtiche craolaidh airson geamannan nam ban san SWPL a chraoladh.

Thuirt Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair MG ALBA agus ceannard spòrs air BBC ALBA Iseabail Nic an t-Sagairt: “Tha sinn air ar dòigh glan fear de phrìomh lìogan nam ban san Roinn Eòrpa a thoirt gu luchd-amhairc BBC ALBA – ann a bhith a’ dèanamh seo tha sinn a’ taisbeanadh sàr-mhathas spòrs nam ban a thuilleadh air a bhith a’ toirt Gàidhlig gu luchd-amhairc nach biodh ga fhaicinn mar chànan beothail san là an-diugh às aonais an t-seòrsa craoladh seo. Tha sinne aig BBC ALBA gu mòr a’ taiceachadh fàs ball-coise nam ban ann an Alba agus le bhith a’ taisbeanadh an FlyerAlarm Frauen-Bundesliga tha sinn a’ lìbhrigeadh spòrs beò aig àrd ìre aig àm far a bheil fios againn gu bheil feum air an luchd-amhairc air agus a’ sealltainn dè tha comasach ann an ball-coise nam ban.”

 

Tha na geamannan mar a leanas:

Disathairne 30 Cèitean - FC Bayern München v TSG 1899 Hoffenheim, 1200
Dihaoine 5 Ògmhios - TSG 1899 Hoffenheim v Bayer 04 Leverkusen, 1815
Disathairne 13 Ògmhios - SGS Essen v VfL Wolfsburg, 1200
Didòmhnaich 14 Ògmhios - FC Bayern München v FF USV Jena, 1300
Diciadain 17 Ògmhios - VfL Wolfsburg v SC Freiburg 1300

Dh’fhaodadh gum biodh an tuilleadh gheamannan ann a rèir toraidhean mar a thig an t-seusan gu crìoch.


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012