GàidhligEnglish

News Naidheachdan

26 August 2019

BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sport

Spòrs nam Ban

As the home of Scottish women’s sport, BBC ALBA’s schedule will include a broad selection of live sport including international, European club and domestic football, international rugby and domestic shinty and curling.

To mark this announcement, four of the biggest names in Scottish women’s sport - curling’s Eve Muirhead, football’s Nicola Docherty, rugby’s Rachel McLachlan and shinty’s Kirsty Deans – met at Scotland’s iconic Forth Rail Bridge to highlight the strength of BBC ALBA’s commitment and the collective potential to transform the profile of women’s sport.

The channel’s announcement follows a fabulous year of coverage of women’s sport, including the Women’s Six Nations, and landmark coverage of Scotland in the FIFA Women’s World Cup – the culmination of a journey BBC ALBA has shared with Scottish women’s football over the past decade.

The latest action kicks off on Friday 30th August with Scotland v Cyprus in the qualifiers for Euro 2021 – the team’s first competitive fixture since the World Cup. At European club level, Hibs Ladies’ and Glasgow City’s UEFA Womens Champions League home fixtures will be screened, with Hibs facing Slavia Prague live on BBC ALBA on 11th September at Easter Road, and Glasgow City’s home leg against Russian side Chertanovo a fortnight later.

Coverage of the women’s domestic league continues in September with Forfar vs Motherwell on 20th September, with BBC ALBA continuing its coverage of the SWPL Cup and the SSE Scottish Women’s Cup Final.

In rugby, BBC ALBA will continue its coverage of the Women’s Six Nations, broadcasting all of Scotland’s home fixtures. Discussions are also underway to look into covering key domestic fixtures as well.

Coverage of shinty will feature the Valerie Fraser Camanachd Cup final on BBC ALBA on Saturday 7th September as Badenoch Ladies defend their title from Skye Ladies challenge. Curling is planned for early in 2020, with 10 teams competing across 4 days at the Perth Ladies International event in the beginning of January.

Iseabail Mactaggart, Director of Strategy and Partnerships at MG ALBA, which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, said: “As the home of Scottish women’s sport, BBC ALBA offers a platform that raises awareness and exposure not only to the individual sports but also to the Gaelic language. We’re privileged to be a broadcast partner in women’s football, rugby, shinty and curling - and we’re committed to working as hard as we can with all of our partners to raise the profile of the games, encourage participation and attendance, as well as growing our TV audience and through that, opening the door to Gaelic.”

26 Lùnastal 2019

Clàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir

Spòrs nam Ban

Mar dhachaigh spòrs nam ban Albannach, bidh clàr BBC ALBA a’ gabhail a-steach raon farsaing de spòrs beò, nam measg ball-coise Albannach, Eòrpach agus eadar-nàiseanta, rugbaidh eadar-nàiseanta, iomain agus croladh.

Gus seo fhoillseachadh, thàinig ceathrar bhana-spòrs Albannach – na cluicheadairean crolaidh Eve Muirhead, ball-coise Nicola Docherty, rugbaidh Rachel McLachlan agus iomain Kirsty Deans - còmhla aig Drochaid-rèile Fhoirthe gus dealas agus taic BBC ALBA - agus an cothrom iongantach seo airson spòrs nam ban a leasachadh còmhla - a chomharrachadh.

Tha an naidheachd seo a’ leantainn bliadhna air leth soirbheachail airson na seanail a thaobh spòrs nam ban. Am measg nan soirbheasan bha Sia Nàiseanan nam Ban agus Cupa Cruinne nam Ban aig FIFA – a bha na cheann-uidhe mhìorbhaileach air an turas a ghabh ball-coise nam ban Albannach thairis air an deich bliadhna mu dheireadh agus BBC ALBA nan cois.

Tha an ath cheum a’ tòiseachadh Dihaoine 30 Lùnastal le Alba v Cìopras ann an cuairt ro-fharpaiseach Euro 2021 – a’ chiad gheama aig Alba an dèidh Cupa na Cruinne. Aig ìre Eòrpach, tha Hibs agus Glasgow City gu bhith beò bho cho-fharpais an Champions League UEFA, le Hibs an aghaidh Slavia Prague air BBC ALBA air 11 Sultain aig Easter Road agus Glasgow City aig an taigh an aghaidh sgioba Ruiseanach Chertanovo cola-deug an dèidh sin.

Bidh craolaidhean bhon lìog Albannach a’ tilleadh san t-Sultain le Forfar v Motherwell air 20 Sultain, agus bidh BBC ALBA a’ leantainn le bhith a’ craoladh bho Chupa SWPL agus cuairt dheireannach Cupa Albannach nam Ban SSE.

Ann an rugbaidh, bidh BBC ALBA cuideachd a’ toirt Sia Nàiseanan nam Ban chun luchd-amhairc, a’ craoladh gach geama dachaigh aig Alba. Tha còmhraidhean fhathast a’ dol mu gheamannan a bharrachd taobh a-staigh Alba.

Bidh cuairt dheireannach Cupa Camanachd Valerie Fraser air Disathairne 7 Sultain le sgioba Bhàideanach a’ feuchainn air a’ chupa a ghlèidheadh a-rithist bhon Eilean Sgitheanach. Agus tha planaichean ann airson croladh a shealltainn tràth ann an 2020, le deich sgiobannan an sàs ann am Farpais Eadar-Nàiseanta Pheairt thairis air ceithir là aig toiseach an Fhaoillich.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC: “Mar dhachaigh spòrs nam ban Albannach, tha BBC ALBA a’ tabhann ùrlar gus mothachadh dhaoine a thogail chan ann a-mhàin do spòrs ach cuideachd don Ghàidhlig. Tha sinne pròiseil gu bheil sinn nar craoladairean de bhall-coise, rugbaidh, iomain agus croladh nam ban agus tha sinn dealasach ann a bhith ag obair cho cruaidh ’s a ghabhas còmhla ri ar com-pàirtichean gus inbhe gach spòrs a leasachadh, daoine a bhrosnachadh gus gabhail pàirt agus àireamhan luchd-leantainn àrdachadh fhad ’s a tha sinn cuideachd a’ toirt fàs air luchd-coimhid TBh agus leis an sin, a’ fosgladh doras chun na Gàidhlig.”


2019 News Archive Tasglann Naidheachdan 2019

Hogmanay CèilidhCèilidh Na Bliadhn’ Ùire
The Birdman of PollokCuraidh na Coille
MG ALBA welcomes new board members MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra
Christmas and New Year schedulePrògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire
Winners Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019
BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA
MG ALBA announces key content rolesMG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair
BBC ALBA makes waves in AsiaBBC ALBA soirbheachail ann an Àisia
£57m Young Audiences Content Fund Announces First SlateMaoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat
MG ALBA Scots Trad Music Awards Announce Nominee Shortlist for 2019Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta 2019
Take a fresh look at learning Gaelic!Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!
COMPANIES ANNOUNCED FOR FULLY-FUNDED BUSINESS SUPPORT FROM FOCUS AND MG ALBACompanaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA
FIN Atlantic Film Festival in CanadaFèis Film FIN Atlantic ann an Canada
Trump’s Mother headlines BBC ALBA autumn scheduleMàthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA
Cannes Short Film FestivalCannes Short Film Festival
BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sportClàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir
BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film FestivalPrògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival
Belladrum live on BBC ALBABelladrum beò air BBC ALBA
Annual Report 2018/19Aithisg Bhliadhnail 2018/19
RTS Scotland AwardsDuaisean RTS Scotland
Eurovision Choir 2019 live on BBC ALBACòisir Eurovision 2019 air BBC ALBA
Marion Sinclair appointed to MG ALBA boardMarion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA
BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awardsBBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS
Thirteen Gaelic programmes nominated as Celtic Media Festival shortlists announcedTrì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA
MG ALBA looks to BBC to fulfil settlement agreement on extra hours MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd
MG ALBA secures hat-trick of workplace awardsMG ALBA a’ cosnadh trì duaisean
New chair for MG ALBACathraiche ùr air MG ALBA2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012