GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 May 2019

BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awards

Uighean cast

BBC ALBA has earned seven nominations at this year’s Royal Television Society (RTS) Scotland awards, at this prestigious industry event. The RTS Scotland Awards are the gold standard of achievement in the television industry, recognising excellence across a of programme making and broadcasting skills.

Last year, BBC ALBA celebrated its 10th anniversary and the nominations in seven different categories including comedy, children’s and animation acknowledge the range and excellence of the programming available on the channel.

Iseabail Mactaggart, Director of Strategy and Partnerships at MG ALBA, which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, said:

“All of us at BBC ALBA are proud to have the quality of the channel’s programming recognised with this number of nominations. We’re proud too to work with such rich, creative talent within the Gaelic media supply sector – all of whom, those nominated and those not – constantly work to deliver the very best for BBC ALBA’s audiences. That commitment and creativity is at the heart of what makes BBC ALBA a success."

Sùlaisgeir: An t-Sealg leads the way for BBC ALBA with three nominations, including for Documentary and Specialist Factual: Science and Natural History. MacTV’s documentary has already seen success in the past year with a prize at the Chicago International Television Festival and its shortlisting for a Grierson award.

The superb craft skills which contribute to the channel’s output have also been recognised, with MacTV’s Niall Campbell and Daibhidh Martin shortlisted in the Director and Camera categories for their work on Sùlaisgeir.

Seumas Mactaggart, Head of Production and Development at MacTV, said: “Daibhidh and Niall were embedded with the group of men who were harvesting the young gannets on the isolated island of Sùlaisgeir and had to carefully plan the logistics of filming. Powering their cameras and preserving their footage proved particularly challenging. Over the two weeks they became part of the team, sleeping in the bothy and taking their turn to cook. This resulted in a unique and revealing portrait.”

Sketch comedy was a new addition to the BBC ALBA schedule last year with the new show, FUNC, from the award winning Still Game director Michael Hines. With the help of the BBC Writer’s Room to source new writing talent over one hundred new Gaelic sketches were produced for the show which proved an instant hit with the BBC ALBA audience, both on TV and on social media.

Michael Hines, from The Woven Thread, said: "I’m extremely proud that we’ve been nominated. We have a wonderful young cast, great crew and some brilliant writing. There aren’t many channels that show so much trust in programme-makers and so much commitment to up-and-coming talent and I think the show reflects that trust.”

In the Animations & VFX category, a commission commemorating the Iolaire disaster is BBC ALBA’s debut nomination for this award. Tha thu air Aigeann m’Inntinn from Am Bocsa productions is animator Catriona Black’s beautifully poignant interpretation of Britain’s worst peacetime naval disaster set to the eponymous poem by Iain Crichton Smith.

Catriona Black said: “I made the film for the people of Lewis and Harris and it was warmly received by them but it’s great to see the film being recognised on a wider scale like this.”

Buidheagain by Sobier Productions is BBC ALBA’s debut nomination in the Children’s Category. Made as part of a European Broadcasting Union initiative it sees a family of travellers struggling to protect their way of life from a nasty farmer and his egg business.

BBC ALBA has had a great track record in the Sports category, and this year purpleTV have again received a nomination, this time for their biographical documentary about the Celtic football legend Tommy Burns.

The winners will be announced at a ceremony at the Old Fruitmarket in Glasgow on the 12th of June

More information here.

6 Cèitean 2019

BBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS Scotland 2019

Uighean cast

Tha BBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean Royal Television Society (RTS) Scotland 2019 – an àireamh as motha a fhuair an t-seanail air geàrr-liosta nan duaisean cliùiteach seo.

Tha duaisean RTS Alba a’ comharrachadh sàr-mhathas ann an gnìomhachas telebhisein thar farsaingeachd de ghnèithean phrògraman agus sgilean craolaidh.

An-uiridh, chomharraich BBC ALBA 10 bliadhna air an èadhar agus tha na prògraman air a’ gheàrr-liosta ag aithneachadh cuid de na sàr phrògraman a tha rim faighinn air an t-seanail.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC:

“Tha sgioba BBC ALBA moiteil gun deach aithne a thoirt airson feabhas phrògraman na seanail le na tha seo de phrògraman air a’ gheàrr-liosta. Tha sinn moiteil cuideachd a bhith ag obair le leithid de thàlant ealanta san roinn chruthachail – iadsan a chaidh agus nach deach ainmeachadh airson duais – a tha cho dripeil a' lìbhrigeadh an t-susbaint as fheàrr gu maith luchd-amhairc BBC ALBA. Tha an dealas agus an cruthachas seo aig cridhe na tha a’ deanamh BBC ALBA cho soirbheachail.”

Chaidh Sùlaisgeir: An t-Sealg ainmeachadh airson trì duaisean, le roinn Prògram Aithriseach airson Saidheans agus Eachdraidh Nàdarrach nam measg. Tha prògram MacTV mu thràth air duais a bhuannachadh aig an Chicago International Television Festival agus chaidh ainmeachadh aig duaisean cliùiteach Grierson cuideachd.

Chaidh ìrean àrda sgilean ciùird sa phrògram aithneachadh cuideachd, le Niall Caimbeul agus Daibhidh Màrtainn ainmichte sna gnèithean airson Stiùiriche agus Neach-camara airson an cuid obrach air Sùlaisgeir.

Thuirt Ceannard Riochdachaidh agus Leasachaidh MacTV, Seumas Mac an t-Sagairt:

“Bha Daibhidh agus Niall aig cridhe na seilg, dlùth ri na sealgairean. Bha dùbhlain gu leòr romhpa leithid cumail cumhachd ri na camarathan agus mar a stòr iad nam filmichean aca gu dian. Bha iad mar phàirt den sgioba, a’ cadal sa bhothan agus ag ullachadh a’ bhìdh còmhla. Thug an dlùth cheangal seo dhuinn sealladh iongantach air an t-sealg”.

B’ e an comadaidh FUNC, a chaidh a stiùireadh leis an stiùiriche ainmeil Michael Hines, aon de phrìomh phrògraman BBC ALBA ann an 2018. Le taic bho BBC Writer’s Room a' trusadh sgrìobhadairean ùra chaidh còrr is 100 sgeidse a chruthachadh a chòrd gu mòr ri luchd-amhairc BBC ALBA, an dà chuid air TBh agus air na meadhanan sòisealta.

Thuirt Michael Hines: “Tha mi cho moiteil gun deach ar n-ainmeachadh. Tha cleasaichean òga agus criutha air leth againn agus sgrìobhadh mhìorbhaileach. Chan eil mòran sheanailean ann a tha a’ cur uiread de dh’earbsa ann an riochdairean phrògraman agus aig a bheil uiread de dhealas ann an tàlant ùr agus tha sinn follaiseach sa phrògram.”

Sa ghnè Beothachadh & VFX, tha prògram a’ comharrachadh call na h-Iolaire air ainmeachadh. Tha an dealbh-beò, Tha thu air Aigeann m’ Inntinn, riochdaichte le Catriona Black bhon chompanaidh Am Bocsa, a’ nochdadh sealladh air an tubaist-mara oillteil seo. Tha e air a chuir ris a’ bhàrdachd dhrùidhteach a rinn am bàrd Gàidhlig, Iain Crichton Mac a’ Ghobhainn.

Thuirt Catriona: “Rinn mi am film airson muinntir Leòdhais agus na Hearadh agus chuir iad fàilte bhlàth air, ach tha e math cuideachd a bhith ga fhaicinn a’ faighinn aithne ann an seadh nas fharsaing mar seo”.

Tha Buidheagain le Sorbier Productions air ainmeachadh ann an Gnè na Cloinne. Mar phàirt de dh’iomairt leis an Aonadh Craolaidh Eòrpach (EBU) tha e a’ toirt sùil air strì teaghlaich a tha a’ feuchainn ris an dòigh-beatha aca a dhìon bho thuathanach mhì-chàileir aig a bheil gnìomhachas uighean.

Tha an t-seanail air a bhith soirbheachail sna bliadhnaichean a dh’fhalbh sa ghnè Spòrs. Am-bliadhna tha purpleTV ainmichte aon uair eile, an turas seo airson na sgeulachd mu Tommy Burns, cluicheadair agus manaidsear ainmeil sgioba ball-coise Celtic.

Thèid iadsan a bhuannaicheas ainmeachadh aig cuirm aig an Old Fruitmarket ann an Glaschu air 12 Ògmhios.

Tuilleadh fiosrachaidh an seo.


2019 News Archive Tasglann Naidheachdan 2019

Hogmanay CèilidhCèilidh Na Bliadhn’ Ùire
The Birdman of PollokCuraidh na Coille
MG ALBA welcomes new board members MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra
Christmas and New Year schedulePrògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire
Winners Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019
BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA
MG ALBA announces key content rolesMG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair
BBC ALBA makes waves in AsiaBBC ALBA soirbheachail ann an Àisia
£57m Young Audiences Content Fund Announces First SlateMaoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat
MG ALBA Scots Trad Music Awards Announce Nominee Shortlist for 2019Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta 2019
Take a fresh look at learning Gaelic!Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!
COMPANIES ANNOUNCED FOR FULLY-FUNDED BUSINESS SUPPORT FROM FOCUS AND MG ALBACompanaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA
FIN Atlantic Film Festival in CanadaFèis Film FIN Atlantic ann an Canada
Trump’s Mother headlines BBC ALBA autumn scheduleMàthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA
Cannes Short Film FestivalCannes Short Film Festival
BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sportClàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir
BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film FestivalPrògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival
Belladrum live on BBC ALBABelladrum beò air BBC ALBA
Annual Report 2018/19Aithisg Bhliadhnail 2018/19
RTS Scotland AwardsDuaisean RTS Scotland
Eurovision Choir 2019 live on BBC ALBACòisir Eurovision 2019 air BBC ALBA
Marion Sinclair appointed to MG ALBA boardMarion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA
BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awardsBBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS
Thirteen Gaelic programmes nominated as Celtic Media Festival shortlists announcedTrì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA
MG ALBA looks to BBC to fulfil settlement agreement on extra hours MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd
MG ALBA secures hat-trick of workplace awardsMG ALBA a’ cosnadh trì duaisean
New chair for MG ALBACathraiche ùr air MG ALBA2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012