GàidhligEnglish

News Naidheachdan

2 April 2019

THIRTEEN GAELIC PROGRAMMES NOMINATED AS CELTIC MEDIA FESTIVAL SHORTLISTS ANNOUNCED

Celtic Media Festival 2019

A total of 13 Gaelic programmes have been nominated from BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal for the 2019 Celtic Media Festival awards.

Among the BBC ALBA nominations were Sùlaisgeir: An t-Sealg, Gaol is Call and Bannan.

BBC Radio nan Gàidheal has also been nominated for station of the year, whilst programmes including Tormod – An Oiteag Uidhisteach and Frances: Ceum air Cheum are shortlisted for awards.

Donald Campbell, MG ALBA Chief Executive, said: “With the festival returning to Scotland again, 40 years after the first festival in Benbecula, it’s great to see so many Gaelic programmes on the shortlist – proving how successful we’ve been in the past year – the tenth anniversary year of BBC ALBA.”

The Celtic Media Festival this year takes place in Aviemore from 4-6 June.

The BBC ALBA programmes which have been shortlisted in 2019 are:

Children's Programme
Leugh le Linda: Là Mòr na Glaodhaich (Produced by BBC Gàidhlig)

Drama Series
Bannan (Produced by Young Films)

Factual Entertainment
An Drochaid (Produced by MacTV)

Factual Series
Sùlaisgeir: An t-Sealg (Produced by MacTV)

History
Call air Cladach Ìle (Produced by Caledonia)

Single Documentary
Gaol is Call (Produced by HG Productions)

In addition to its nomination in the Radio Station of the Year category, BBC Radio nan Gàidheal also has a number of programmes shortlisted across radio categories:

 • • Ciorramach (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Frances: Ceum air Cheum (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Tormod – An Oiteag Uidhisteach (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Beag air Bheag: Runrig (Prògram Iriseach Rèidio)
 • • Mac 'Ille Mhìcheil: Kris Krisofferson Special (Prògram Ciùil Rèidio (Beò))
 • • Rapal: Belladrum 2018 (Prògram Ciùil Rèidio (Beò)
 • • Spòrs na Seachdain (Prògram Spòrs Rèidio)

2 Gibean 2019

TRÌ DEUG PRÒGRAMAN GÀIDHLIG AINMICHTE AIR GEÀRR-LIOSTA FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

Celtic Media Festival 2019

Tha trì deug prògraman Gàidhlig bho BhBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal air an ainmeachadh air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2019.

Am measg prògraman BBC ALBA air a’ gheàrr-liosta bha Sùlaisgeir: An t-Sealg, Gaol is Call agus Bannan.

Tha BBC Radio nan Gàidheal aon uair eile ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, le prògraman leithid Tormod – An Oiteag Uibhisteach agus Frances: Ceum air Cheum air a’ gheàrr-liosta.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Leis gu bheil an fhèis a’ tilleadh a dh’Alba a-rithist, 40 bliadhna às dèidh a’ chiad fhèis ann am Beinn na Fadhla, tha e math a bhith a’ faicinn na h-uiread de phrògraman Gàidhlig air a’ gheàrr-liosta – teisteanas air cho soirbheachail ’s a bha am bliadhna a chaidh seachad – an deicheamh bliadhna de BhBC ALBA.”

Thèid Fèis nam Meadhanan Ceilteach a chumail am-bliadhna san Aghaidh Mhòr bho 4-6 Ògmhios.

Prògraman BBC ALBA a th’ air geàrr-liosta na bliadhna-sa:

Prògraman Chloinne
Leugh le Linda: Là Mòr na Glaodhaich (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Sreath Dràma
Bannan (Riochdaichte le Young Films)

Dibhearsan Fìrinneach
An Drochaid (Riochdaichte le MacTV)

Sreath-aithris Fìrinneach
Sùlaisgeir: An t-Sealg (Riochdaichte le MacTV)

Eachdraidh
Call air Cladach Ìle (Riochdaichte le Caledonia)

Prògram Aithris Singilte
Gaol is Call (Riochdaichte le HG Productions)

A thuilleadh air a bhith ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, tha cuideachd prògraman bho BhBC Radio nan Gàidheal air a’ gheàrr-liosta:

 • • Ciorramach (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Frances - Ceum air Cheum (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Tormod – An Oiteag Uibhisteach (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Beag air Bheag: Runrig (Prògram Iriseach Rèidio)
 • • Mac 'Ille Mhìcheil: Kris Kristofferson Special (Prògram Ciùil Rèidio (Beò))
 • • Rapal - Belladrum 2018 (Prògram Ciùil Rèidio (Beò)
 • • Spòrs na Seachdain (Prògram Spòrs Rèidio)


2019 News Archive Tasglann Naidheachdan 2019

Hogmanay CèilidhCèilidh Na Bliadhn’ Ùire
The Birdman of PollokCuraidh na Coille
MG ALBA welcomes new board members MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra
Christmas and New Year schedulePrògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire
Winners Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019
BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA
MG ALBA announces key content rolesMG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair
BBC ALBA makes waves in AsiaBBC ALBA soirbheachail ann an Àisia
£57m Young Audiences Content Fund Announces First SlateMaoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat
MG ALBA Scots Trad Music Awards Announce Nominee Shortlist for 2019Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta 2019
Take a fresh look at learning Gaelic!Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!
COMPANIES ANNOUNCED FOR FULLY-FUNDED BUSINESS SUPPORT FROM FOCUS AND MG ALBACompanaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA
FIN Atlantic Film Festival in CanadaFèis Film FIN Atlantic ann an Canada
Trump’s Mother headlines BBC ALBA autumn scheduleMàthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA
Cannes Short Film FestivalCannes Short Film Festival
BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sportClàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir
BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film FestivalPrògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival
Belladrum live on BBC ALBABelladrum beò air BBC ALBA
Annual Report 2018/19Aithisg Bhliadhnail 2018/19
RTS Scotland AwardsDuaisean RTS Scotland
Eurovision Choir 2019 live on BBC ALBACòisir Eurovision 2019 air BBC ALBA
Marion Sinclair appointed to MG ALBA boardMarion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA
BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awardsBBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS
Thirteen Gaelic programmes nominated as Celtic Media Festival shortlists announcedTrì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA
MG ALBA looks to BBC to fulfil settlement agreement on extra hours MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd
MG ALBA secures hat-trick of workplace awardsMG ALBA a’ cosnadh trì duaisean
New chair for MG ALBACathraiche ùr air MG ALBA2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012