GàidhligEnglish

News Naidheachdan

13 July 2018

THE ONE SHOW SET FOR THE HEBRIDES AS PART OF UNIQUE MG ALBA PARTNERSHIP

Matt Baker and Alex Jones from The One Show

The BBC’s flagship programme, The One Show, is coming to the Hebrides next week as part of a unique partnership with Scotland’s Gaelic Media Service (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig), MG ALBA.

The weeknight magazine programme will broadcast LIVE from the Isle of Harris and the Isle of Lewis as part of a two-night special.

Presenters Alex Jones and Matt Baker will be based at West Harris Trust’s Talla na Mara on Thursday (19 July, 7pm, BBC ONE). This new community centre was officially opened last year by Ben Fogle and boasts stunning views of Nisabost beach across to the Isle of Taransay, appropriately where Castaway was filmed.

On Friday (20 July, 7pm, BBC ONE) Alex and Matt will be in Stornoway live from the annual Heb Celt Festival.

Both programmes will focus on life in the Hebrides, with a range of features each night.

The face of BBC ALBA Fiona Mackenzie will present one of these, while the programme will celebrate ten years of BBC ALBA.

Putting together a project of this scale has been significant. MG ALBA are providing half of the 50+ crew that are involved in the outside broadcast.

MG ALBA’s world class facilities in Stornoway will act as a key hub, providing sound, camera, lighting, editing, and outside broadcast (OB) facilities.

The One Show presenter Alex Jones comments:

“Matt and I are really looking forward to our first visit to Lewis & Harris.

“From everything we have seen it is a stunning part of the world. With a fantastic mix of features and guests we are sure our viewers are going to love these very special programmes from the Hebrides.”

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA comments:

“We are delighted to welcome The One Show to Lewis and Harris. MG ALBA is very proud that we have been able to build this partnership with our BBC network colleagues.

“We are delighted that MG ALBA’s people and facilities are able to accommodate one of the highest profile BBC brands in the UK and that UK audiences will have a wonderful opportunity to share the magic that makes our Gaelic-speaking part of the world so special, especially as we celebrate the vibrancy of BBC ALBA as the channel reaches its tenth anniversary.

Claire Megahey, Senior Producer at The One Show adds:

“We are very excited about our first ever The One Show on Lewis & Harris. It has been fantastic working with the MG ALBA team over the last few months to plan this unique project.

“The MG ALBA team have made us feel so welcome on our planning visits, while their broadcast expertise has been critical in our ability to bring one of the country’s most loved TV programmes to this far flung part of the UK.”

13 Iuchar 2018

THE ONE SHOW A’ TIGHINN GU NA H-EILEANAN SIAR MAR THORADH AIR CO-BHANNTACHD LE MG ALBA

Matt Baker and Alex Jones from The One Show

Tha The One Show a’ tighinn gu na h-Eileanan Siar an ath sheachdain mar thoradh air co-bhanntachd shònraichte le MG ALBA.

Thèid am prògram a chraoladh BEÒ às na Hearadh agus à Leòdhas mar phàirt de prògraman sònraichte thairis air dà oidhche.

Bidh preasantairean Alex Jones agus Matt Baker stèidhichte ann an Talla na Mara Diardaoin (19 Iuchar, 7f, BBC ONE). Chaidh an t-ionad-coimhearsnachd seo fhosgladh gu h-oifigeil an-uiridh le Ben Fogle agus chithear seallaidhean eireachdail de thràigh Nisaboist a-null gu Tarasaigh, a tha glè iomchaidh oir is ann an sin a chaidh Castaway a chlàradh.

Bidh Alex agus Matt ann an Steòrnabhagh Dihaoine (20 Iuchar, 7f, BBC ONE) beò bho Fhèis Cheilteach Innse Gall.

Bidh gach prògram a’ cur fòcas air cò ris a tha e coltach a bhith beò sna h-Eileanan, le raon de phìosan diofraichte gach oidhche.

’S i aodann BBC ALBA, Fiona NicChoinnich, a bhios a’ lìbhrigeadh pìos a’ comharrachadh 10 bliadhna bho chaidh BBC ALBA a chraoladh an toiseach.

’S e obair air leth a bh’ ann a bhith a’ toirt an iomairt seo ri chèile. Tha MG ALBA a’ solarachadh leth den chriutha de 50+ a tha an sàs sa chraoladh bho muigh (OB).

Bidh goireasan MG ALBA ann an Steòrnabhagh, a tha cho math ri feadhainn a gheibhear air feadh an t-saoghail, aig cridhe an tachartais, a’ toirt seachad seirbhisean fuaim, camara, solais, deasachaidh agus goireasan OB.

Thuirt Alex Jones, preseantair The One Show:

“Tha mi fhèin agus Matt a’ coimhead air adhart gu mòr ri ar chiad turas a Leòdhas agus na Hearadh.

“Bho na chi sinn ’s e àite àlainn a th’ ann. Le measgachadh de sgeulachdan agus aoighean tha sinn deimhinnte gun còrd na prògraman sònraichte seo bho na h-Eileanan Siar ri ar luchd-amhairc.”

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-oifigear MG ALBA:

“Tha sinn air leth toilichte fàilte a chur air The One Show gu Leòdhas agus na Hearadh. Tha MG ALBA gu math pròiseil gu robh e comasach dhuinn an co-obrachadh a tha seo a thogail le ar com-pàirtichean ann an lìonradh nàiseanta a’ BhBC.

“Tha sinn gu math toilichte gu bheil na sàr-ghoireasan a th’ againn agus sar-thàlant chruthachail nam meadhanan anns na h-Eileanan a’ cur fàilte air fear de na prògraman as aithnichte aig a’ BhBC san Rioghachd Aonaichte agus gum bi comas cho math aig luchd-coimhid a’ phrògraim sin a bhith beò airson greis ann an sònrachas ar saoghal Gàidhealach a tha cho prìseil, gu h-àraid ’s sinn a’ comharrachadh beothas BBC ALBA agus an t-seanail an ìmpis a bhith a’ ruighinn 10 bliadhna bho thòisich i”.

Thuirt Claire Megahey, Àrd-Riochdaire aig The One Show:

“Tha sinn cho toilichte gu bheil The One Show gu bhith ann Leòdhas agus na Hearadh airson a’ chiad uair. Tha e air a bhith cho tlachdmhor a bhith ag obair le sgioba MG ALBA thairis air na mìosan a dh’fhalbh, a’ dealbhachadh a’ phròiseact shònraichte seo.

“Tha sgioba MG ALBA air fàilte chridheil a thoirt dhuinn air na tursan planaidh againn agus tha an cuid eòlas craolaidh air a bhith deatamach ann a bhith ga dhèanamh comasach fear de na prògraman TBh as fheàrr leis an luchd-amhairc a thoirt chun àite iomallach seo.”


2018 News Archive Tasglann Naidheachdan 2018

LIVE Hogmanay Ceilidh from GovanCèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn
Iolaire 100 on BBC ALBA and BBC Radio nan GàidhealIolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal
Festive Programming on BBC ALBA Prògraman na Nollaige air BBC ALBA
BBC ALBA Announces Ground-breaking Women’s Rugby Broadcast DealBBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban
MG ALBA to sponsor Scottish Women’s Football Annual Awards DinnerMG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach
Shortlists Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2018 Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta air fhoillseachadh
Celtic-Korean Co-production ‘The Wall’ launches at MIPCOM‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM
New partnership with CBBC and CBeebiesCom-pàirteachas le CBBC agus CBeebies
BBC ALBA launches its second decadeAn dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh
BBC ALBA set to be home of Scottish women’s footballBBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach
Celtic International FundMaoin Eadar-nàiseanta Cheilteach
BBC ALBA documentary shortlisted for The Grierson AwardsGeàrr-liosta duaisean Grierson
Matt & Alex Praise Hebridean spirit Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar
The One Show set for the HebridesThe One Show a' tighinn gu na h-Eileanan Siar
Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chairMagaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA
BBC ALBA secures £5m of new contentLuach £5m de phrògraman ùra
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA programme honoured at Chicago TV FestivalPrògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012