GàidhligEnglish

News Naidheachdan

7 August 2018

Celtic Broadcasters Launch International Production Fund

Celtic International Fund

A host of broadcasters from the Celtic regions have joined forces to set up an exciting new media production fund to develop new drama, animation and factual programmes in the Celtic languages.

The ‘Celtic International Fund’ will run an annual joint-commissioning round between the indigenous Celtic language television broadcasters and funders of Scotland, Wales, Ireland and Northern Ireland.

It has been set up by BBC ALBA (with funding from MG ALBA), S4C, TG4 and Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund (ILBF).

The aim of the Celtic International Fund is to promote co-development and then co-production through Scottish Gaelic, Welsh and Irish, and to encourage a broader European and worldwide internationalisation of productions which are originally conceived in those Celtic languages.

The Celtic International Fund will provide film-makers with an opportunity to co-develop and co-produce distinctive, ambitious works to enrich primetime programme schedules, to have a national impact with audiences in the territories of Scotland, Wales, Ireland and Northern Ireland and seek to reach audiences worldwide.

The initial call-out encompasses three genres - Factual, Drama and Animation. All successful projects will undergo a development phase where funding will be provided to both develop ideas and the co-production framework, which must have a production element in Scotland, Wales and either Ireland, or Northern Ireland.

The Celtic International Fund will be administered by a joint commissioning team drawn from the Celtic language broadcasters and funders who are partners in the scheme.

Iseabail Mactaggart, MG ALBA Director of Strategy and Development said “This is an important move which will strengthen the strategic approach to co-production for BBC ALBA – an area in which MG ALBA initiatives have already created substantial gains for BBC ALBA audiences and increased opportunities for our suppliers. By partnering with other Celtic broadcasters, we will also be able to take advantage of further European and worldwide opportunities. We expect this initiative to enable us to deliver higher quality programming by pooling resources on development and production. The prospect of doing that in areas such as Factual, Drama and Animation is hugely exciting. BBC ALBA operates in an increasingly competitive world. Working together with Celtic broadcasters and developing new production models will create more opportunities for rich, distinctive programming and will further increase the economic benefits from investment in Gaelic broadcasting.”

Celtic International Fund

7 Lùnastal 2018

Craoladairean Ceilteach a’ Foillseachadh Maoin Riochdachaidh Eadar-nàiseanta

Celtic International Fund

Tha craoladairean bho na dùthchannan Ceilteach air a thighinn còmhla gus maoin riochdachaidh ùr a chur air chois gus prògraman dràma, beò-dhealbhadh agus aithriseach a leasachadh sna cànain Ceilteach.

Thèid cuairt-coimiseanaidh bliadhnail eadar craoladairean agus luchd-maoineachaidh nan dùthchannan Ceilteach ann an Alba, a’ Chuimrigh, Èirinn agus Èirinn a Tuath a ruith le Maoin Eadar-nàiseanta Cheilteach (CIF).

Chaidh a chuir air chois le BBC ALBA (le maoineachadh bho MG ALBA), S4C, TG4 agus Maoin Craolaidh na Gaeilge aig Sgrion Èireann a Tuath (ILBF).

’S e amas an CIF co-leasachadh - agus an uair sin co-riochdachadh - a bhrosnachadh tro Ghàidhlig na h-Alba, Cuimris agus Gaelige, a thuilleadh air leasachadh a dhèanamh a thaobh eadar-nàiseanachadh Eòrpach agus thar-chruinne air stuthan air an dèanamh bho thùs sna cànain Ceilteach sin.

Bheir an CIF cothrom do luchd-dèanamh fhilmichean co-leasachadh agus co-riochdachadh a dhèanamh air stuthan sònraichte, àrd-amasach a bheir neart do chlàran-ama phrògraman aig prìomh amannan, buaidh nàiseanta air luchd-amhairc ann an Alba, A’ Chuimrigh, Èirinn agus Èirinn a Tuath agus a bhios ag amas air luchd-amhairc air feadh an t-saoghail a ruighinn.

Tha a’ chiad chuairt seo a’ gabhail a-steach trì gnèithean, Prògraman Aithriseach, Dràma agus Beò-dhealbhadh. Airson gach pròiseact a bhios soirbheachail, bidh àm leasachaidh ann far an tèid maoineachadh a sholarachadh gus beachdan agus am frèam-obrach co-riochdachaidh a leasachadh, aig am feum eileamaid riochdachaidh a bhith ann an Alba, a’ Chuimrigh agus Èirinn no Èirinn a Tuath.

Thèid an CIF a rianachd le co-sgioba coimiseanaidh bho na craoladairean agus an luchd-maoineachaidh às na dùthchannan Ceilteach a tha nan com-pàirtichean san sgeama seo.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA: “’S e gluasad cudromach a tha seo a neartaicheas modh-obrach ro-innleachdail a thaobh co-riochachadh airson BBC ALBA – àite far a bheil iomairtean MG ALBA mu thràth air buannachdan susbainteach a chruthachadh gu maith luchd-amhairc BBC ALBA agus meudachadh ann an cothroman airson ar luchd-solair. Le bhith ag obair ann an com-pàirteachas le craoladairean Ceilteach eile bidh cothrom againn cuideachd buannachd fhaighinn bho thuilleadh chothroman Eòrpach agus thar-chruinne. Thathas a’ sùileachadh gun toir an iomairt seo dhuinn cothrom prògraman aig ìre nas àirde a lìbhrigeadh le co-roinneadh de ghoireasan agus de riochdachadh agus tha e cho brosnachail an cothrom seo a bhith againn ann an raointean leithid prògraman Aithriseach, Dràma agus Beò-dhealbhadh. Tha BBC ALBA beò ann an saoghal a tha a’ sior fhàs nas fharpaisich. Le bhith ag obair còmhla ri craoladairean Ceilteach agus a’ leasachadh modailean riochdachaidh ùr tha cothrom ann prògraman a tha beairteach is sònraichte a chruthachadh agus thèid meudachadh a dhèanamh sna buannachdan eaconamaigeach an lùib seilbheachd ann an craoladh Gàidhlig.”

Maoin Riochdachaidh Eadar-nàiseanta


2018 News Archive Tasglann Naidheachdan 2018

LIVE Hogmanay Ceilidh from GovanCèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn
Iolaire 100 on BBC ALBA and BBC Radio nan GàidhealIolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal
Festive Programming on BBC ALBA Prògraman na Nollaige air BBC ALBA
BBC ALBA Announces Ground-breaking Women’s Rugby Broadcast DealBBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban
MG ALBA to sponsor Scottish Women’s Football Annual Awards DinnerMG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach
Shortlists Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2018 Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta air fhoillseachadh
Celtic-Korean Co-production ‘The Wall’ launches at MIPCOM‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM
New partnership with CBBC and CBeebiesCom-pàirteachas le CBBC agus CBeebies
BBC ALBA launches its second decadeAn dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh
BBC ALBA set to be home of Scottish women’s footballBBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach
Celtic International FundMaoin Eadar-nàiseanta Cheilteach
BBC ALBA documentary shortlisted for The Grierson AwardsGeàrr-liosta duaisean Grierson
Matt & Alex Praise Hebridean spirit Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar
The One Show set for the HebridesThe One Show a' tighinn gu na h-Eileanan Siar
Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chairMagaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA
BBC ALBA secures £5m of new contentLuach £5m de phrògraman ùra
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA programme honoured at Chicago TV FestivalPrògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012