GàidhligEnglish

News Naidheachdan

18 December 2018

Iolaire 100 on BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal

Tha Thu air Aigeann M' Inntinn

BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal today (18th December) announce a special New Year schedule to commemorate the centenary of the Iolaire disaster.

On 1st January 1919, HMY Iolaire, carrying sailors on their return home from the First World War struck rocks and foundered less than a mile away from Stornoway harbour, claiming the lives of 201 men, many of whom were from communities on the Islands of Lewis and Harris. This left a profound and lasting impact on the lives of the surviving families and friends, and the wider island communities.

BBC ALBA and Radio nan Gàidheal have scheduled an extensive season of programming combining poetry, music, arts, animation, documentary and drama to remember those lost in this catastrophic event.

BBC Radio nan Gàidheal will have extensive, live coverage of community commemoration events throughout the evening of 31st December, starting at 7pm running on to the afternoon of 1st January. The station will offer world-wide access to audiences of the main public gatherings including a vigil at the site of the Iolaire memorial at 1.50am and a service of remembrance at noon on January 1st.

On BBC ALBA, a series of eight short films, Guthan na h-Iolaire are to be shown over the 31st of December and 1st of January. The films dramatise verbatim accounts from witnesses and survivors, and include the story of John F Macleod who swam to shore with a rope which saved many lives, and the story of Donald Morrison who spent the night clinging to the mast of the sunken Iolaire.

Also on the evening of 31st December, a specially commissioned animated film, Tha Thu air Aigeann M' Inntinn, will be premiered. The film has been hand-drawn and produced by Catriona Black using Iain Crichton’s Smith’s poem of the same name as the foundation for an intense and moving depiction of the disaster. The film is accompanied by an original musical score from the award-winning fiddler, Sarah-Jane Summers.

New Year’s Day on BBC ALBA features significant Iolaire programming, with both archive and new commissions: Cuimhneachan – Iolaire presents a selection of poetry and song written about the disaster. This is followed by An Iolaire – Bidh Sinn a’ Cuimhneachadh, a documentary exploring the part that visual and creative arts have had in the healing process for an entire community. Sàl, the suite of music commissioned Singer-songwriter Iain Morrison and Dalziel & Scullion, is scheduled later that evening in Iolaire: Sàl.

BBC ALBA and Radio nan Gàidheal’s news teams will be delivering special bulletins and coverage from the events taking place in and around the communities most impacted.

On 2nd January, Sàr Sgeòil will focus on the Iolaire-based novel ‘As the Women Lay Dreaming’ from critically acclaimed writer Donald S Murray. Cathy MacDonald explores the fact behind the fiction of the novel, an event which had a deep impact on her own family.

Schedule:

BBC ALBA
Monday 31 December
Guthan na h-Iolaire the first four of eight short drama monologues based on verbatim testimony, from 7.55pm
Tha Thu air Aigeann M' Inntinn (animated film) airs at 8.20pm

Tuesday 1 January
Guthan na h-Iolaire Four remaining drama monologues based on verbatim testimony, from 5.00pm
An Iolaire (documentary first broadcast in 2009) airs at 5.30pm
Home at Last (documentary first broadcasting 1989) airs at 6.30pm
Cuimhneachan (Iolaire poetry and song) airs at 7.15pm
Bidh Sinn A’ Cuimhneachadh (arts documentary) airs at 8pm
Sàl (Musical performances from Iain Morrison, singer songwriter) airs at 10pm

Wednesday 2 January
Sàr Sgeòil: As The Women Lay Dreaming (arts documentary) airs at 9pm

BBC Radio nan Gàidheal will have extensive, live coverage of community commemoration events throughout the evening of 31st December, starting at 7pm running on to the afternoon of 1st January. The station will offer world-wide access to audiences of the main public gatherings including a vigil at the site of the Iolaire memorial at 1.50am and a service of remembrance at noon on January 1st.

Radio nan Gàidheal will continue to broadcast a series of Iolaire-themed programmes throughout the first week in January with a series, Bailtean fo Bhròin, exploring the impact of the disaster on communities and specific districts.

Iolaire-themed programmes have been produced by BBC Gàidhlig, Catriona Black and Am Bocsa, STV, MacTV and Caledonia TV.

18 Dùbhlachd 2018

Iolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal

Tha Thu air Aigeann M' Inntinn

Tha BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal a’ foillseachadh clàr-ama na Bliadhna Ùire gus cuimhneachan ceud bliadhna bho chall na h-Iolaire a chomharrachadh.

Tràth sa mhadainn air Là na Bliadhn’ Ùire 1919 chaidh an Iolaire air na creagan ann an sealladh caladh Steòrnabhaigh. Air bòrd bha fir a bha a’ tilleadh dhachaigh bhon a’ Chogadh Mhòr. Chaill 201 duine am beatha, ann an uabhas a thug buaidh leantainneach air sluagh Leòdhais is na Hearadh – air teaghlaichean agus caraidean a mhair beò agus air coimhearsnachdan nan eilean.

Tha BBC ALBA agus Radio nan Gàidheal air clàr sònraichte de phrògraman a chruthachadh, a’ measgachadh bàrdachd, ceòl, ealain, tasglann, dràma agus sgeulachdan pearsanta gus cuimhneachadh air an tachartas uamhasach seo.

Bidh Radio nan Gàidheal a’ craoladh bho na tachartasan ann am baile Steòrnabhaigh tro fheasgar 31 Dùbhlachd, a’ tòiseachadh aig 7f troimhe gu dà uair sa mhadainn, àm na tubaist, agus a-steach gu feasgar a’ chiad latha den bhliadhna. Ge bith càite bheil sibh san t-saoghal bidh cothrom agaibh èisteachd ri na tha a’ tachairt far am bi daoine cruinn.

Thairis air 31 Dùbhlachd agus 1 Faoilleach, seallaidh BBC ochd filmichean goirid, Guthan na h-Iolaire. Ann an riochd dràma, cluinnear na thachair do cheathrar a bh’ air bòrd na h-Iolaire agus ceathrar a bh’ air tìr. Tha facail nan daoine air ath-aithris le actaran agus am measg nan sgeulachdan cluinnidh sinn mu Iain F. MacLeòid a shnàmh chun tìr le ròp a bha mar mheadhan air iomadh beatha a shàbhaladh agus Dòmhnall Moireasdan a chuir seachad an oidhche le grèim air crann na h-Iolaire.

Cuideachd air oidhche 31 Dùbhlachd, chithear film-bheothaichte glè shònraichte, air a chruthachadh le Catrìona NicIlleDhuibh. Tha clàraidhean-tasglainne de fir a chaidh an sàbhaladh agus fianaisean air am fighe còmhla ri sgòr drùidhteach ciùil bhon an fhìdhleir Sarah-Jane Summers, maille ri bàrdachd Iain Mhic a’ Ghobhainn.

Air Là na Bliadhna Ùire, chithear prògraman bhon tasglann agus prògraman ùra. Ghluais call na h-Iolaire iomadh neach gu sgrìobhadh, is iad a’ feuchainn ri greimeachadh air buaidh na thachair air teaghlaichean is coimhearsnachdan. Tha taghadh den bhàrdachd sin anns a’ phrògram Cuimhneachan – Iolaire. Ann an An Iolaire – Bidh Sinn a’ Cuimhneachadh, thathas a’ toirt sùil air mar a tha obair ealain a’ cuideachadh ann a bhith a’ cuimhneachadh agus a’ comharrachadh. Nas fhaide air adhart air an oidhche sin, chithear Sàl, pìos ciùil sònraichte bho Iain Moireasdan.

Bidh sgiobaidhean naidheachd BBC ALBA and Radio nan Gàidheal a’ toirt thugainn aithrisean sònraichte bho bhaile Steòrnabhaigh le cunntasan mun obair ullachaidh airson tachartasan cuimhneachaidh call na h-Iolaire.

Air 2 Faoilleach, ann an Sàr Sgeòil gheibhear sgeul le freumhan ann an call na h-Iolaire, air a sgrìobhadh le D S Moireach.


2018 News Archive Tasglann Naidheachdan 2018

LIVE Hogmanay Ceilidh from GovanCèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn
Iolaire 100 on BBC ALBA and BBC Radio nan GàidhealIolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal
Festive Programming on BBC ALBA Prògraman na Nollaige air BBC ALBA
BBC ALBA Announces Ground-breaking Women’s Rugby Broadcast DealBBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban
MG ALBA to sponsor Scottish Women’s Football Annual Awards DinnerMG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach
Shortlists Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2018 Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta air fhoillseachadh
Celtic-Korean Co-production ‘The Wall’ launches at MIPCOM‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM
New partnership with CBBC and CBeebiesCom-pàirteachas le CBBC agus CBeebies
BBC ALBA launches its second decadeAn dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh
BBC ALBA set to be home of Scottish women’s footballBBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach
Celtic International FundMaoin Eadar-nàiseanta Cheilteach
BBC ALBA documentary shortlisted for The Grierson AwardsGeàrr-liosta duaisean Grierson
Matt & Alex Praise Hebridean spirit Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar
The One Show set for the HebridesThe One Show a' tighinn gu na h-Eileanan Siar
Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chairMagaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA
BBC ALBA secures £5m of new contentLuach £5m de phrògraman ùra
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA programme honoured at Chicago TV FestivalPrògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012