GàidhligEnglish

News Naidheachdan

28 June 2017

SPFL ANNOUNCES NEW AND IMPROVED BROADCAST DEAL WITH BBC ALBA

SPFL & BBC ALBA

-Ladbrokes Premiership, Championship, League 1 and League 2 action plus IRN-BRU Cup ties to be shown on BBC ALBA for another three seasons-

Scottish football fans from across the country will be able to enjoy live and ‘as live’ SPFL action on BBC ALBA for the next three seasons after a new agreement announced today.

Minister for Public Health and Sport Aileen Campbell MSP joined MG ALBA’s Director of Strategy and Partnership Iseabail Mactaggart, SPFL Chief Executive Neil Doncaster and Ross County chairman Roy MacGregor at Hampden Park to unveil the new deal.

The Scottish Gaelic language digital TV channel will show both live and deferred broadcast Scottish league and cup football during seasons 2017/18, 2018/19 and 2019/20.

For each of those seasons, BBC ALBA will enjoy the rights to show:

  • • Ladbrokes Premiership - 38 matches for deferred broadcast (“as live”)
  • • Ladbrokes Championship: four live league matches (no more than 1 home game per club)
  • • Ladbrokes League 1 & League 2: two live league matches (no more than 1 home game per club)
  • • Each leg of the Ladbrokes Championship play-off final
  • • IRN-BRU Cup: five live matches

Minister for Sport Aileen Campbell said:

“Football is Scotland’s national game and we want to do everything we can to open it up to as many people as possible. This deal with BBC ALBA continues the great support the BBC has shown to the SPFL as well as the continued desire to promote the Gaelic language.

“As a football fan, I know that being able to watch my team on the television is a huge bonus if I can’t attend the game itself and I look forward to another three seasons of Scottish football coverage on BBC ALBA.”

SPFL Chief Executive Neil Doncaster said: “This is a great deal for Scottish football and good news for Scotland overall. The SPFL has enjoyed a terrific partnership with BBC ALBA to date and we are excited to extend the relationship by a further three seasons, ensuring Scottish football shown live on TV can continue to be enjoyed by as many supporters as possible.

“BBC ALBA has always been a very committed supporter of our game and the latest agreement takes into account club and supporter feedback, particularly in the Ladbrokes Championship. We are all looking forward to another three successful seasons with BBC ALBA.”

Iseabail Mactaggart, Director of Strategy and Partnership at MG ALBA, added: “Scottish football coverage has been extremely popular with viewers since the channel launched in 2008 and we are delighted to extend the partnership between BBC ALBA and the SPFL into its tenth year and beyond.

“The new package continues a great mix of action from across the divisions and the IRN-BRU Cup and we are pleased we can offer the spotlight to clubs who contribute so much to the domestic game outside the top flight. We are committed to coverage of Scottish sport, especially at the grassroots, and we are delighted to be working with the clubs and the SPFL in the seasons ahead.”

28 Ògmhios 2017

SPFL A’ FOILLSEACHADH CÙMHNANT CRAOLAIDH ÙR AGUS LEASAICHTE LE BBC ALBA

SPFL & BBC ALBA

-Geamannan bho Phremiership Ladbrokes, Championship, Lìog 1 agus Lìog 2 a thuilleadh air Cupa IRN-BRU air an sealltainn air BBC ALBA airson trì sèasanan eile-

Bidh cothrom aig luchd-leantainn bho air feadh na dùthcha ball-coise Albannach a choimhead beò agus ‘mar beò’ le geamannan bhon SPFL air BBC ALBA airson nan ath trì shèasanan an dèidh aonta ùr a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Bha am Ministear airson Slàinte Phoblach agus Spòrs Aileen Chaimbeul BPA an cuide ri Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA, Iseabail Nic an t-Sagairt, Ceannard an SPFL, Neil Doncaster agus Cathraiche Ross County, Roy MacGregor aig Pàirc Hampden gus an cùmhnant ùr a chuir air bhog.

Craolaidh an t-seanail Ghàidhlig telebhisein an dà chuid ball-coise beò agus ‘mar beò’ bho Lìog na h-Alba agus ball-coise Chupa, tro shèasanan 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.

Airson gach sèasan, bidh còraichean aig BBC ALBA airson:

  • • Premiership Ladbrokes - 38 geamannan airson craoladh “mar beò”
  • • Championship Ladbrokes: ceithir geamannan lìog beò (gun a dhol seachad air aon gheama aig an taigh airson gach club)
  • • Lìog 1 & 2 Ladbrokes: dà gheama lìog beò (gun a dhol seachad air aon gheama aig an taigh airson gach club)
  • • Gach cuairt sa chuairt dheireannach ‘play-off’ de Championship Ladbrokes
  • • Cupa IRN-BRU: còig geamannan beò

Thuirt am Ministear Spòrs Aileen Chaimbeul: “’Tha ball-coise mar gheama nàiseanta na h-Alba agus tha sinn airson nas urrainn dhuinn a dhèanamh gus a bheil e ri fhaotainn gu nas urrainn de dhaoine. Tha an t-aonta seo le BBC ALBA a’ leantainn an taic air leth a tha am BBC air a thoirt don SPFL a thuilleadh air a’ mhiann gus Gàidhlig a bhrosnachadh.

“Mar neach-leantainn ball-coise, tha fios agam cho cudromach ’s a tha an cothrom a bhith dha fhaicinn air an tbh mura bheil mi air chothrom a dhol chun gheama fhèin agus tha mi a’ coimhead air adhart chun nan ath tri shèasanan de bhall-coise Albannach air BBC ALBA.”

Thuirt Ceannard an SPFL, Neil Doncaster: “’S e cùmhnant air leth a tha seo airson ball-coise Albannach agus naidheachd mhath airson Alba san fharsaingeachd. Tha com-pàirteachas air leth torrach air a bhith aig an SPFL le BBC ALBA gu ruige seo agus tha sinn a’ coimhead air adhart ris an dàimh sin a leudachadh airson trì sèasanan a bharrachd, a’ dèanamh cinnteach gu bheil comas aig nas urrainn de luchd-leantainn ball-coise Albannach fhaicinn beò air an Tbh.

“Bho thùs tha BBC ALBA air a bhith taiceil airson ar geama agus tha an cùmhnant seo a’ toirt aire de bheachdan gach cuid clubaichean agus luchd-leantainn, gu h-àraidh ann an Championship Ladbrokes. Tha sinn uile a’ coimhead air adhart ri trì sèasanan soirbheachail eile le BBC ALBA.”

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA: “Tha ball-coise Albannach air a bhith a’ còrdadh gu mòr ri luchd-amhairc bho thòisich an t-seanail a’ craoladh ann an 2008 agus tha sinn air ar dòigh an com-pàirteachas eadar BBC ALBA agus an SPFL a leudachadh chun deicheamh bliadhna agus air adhart.

“Tha am pasgan ùr a’ leantainn le na pìosan as fheàrr bho air feadh nan roinnean agus bho Chupa IRN-BRU agus tha sinn cho toilichte a bhith a’ toirt cothrom do na clubaichean sna roinnean taobh a-muigh na roinnean as aìrde, a tha a’ cur uiread ri ball-coise. Tha sinn dealasach ann a bhith a’ craoladh spòrs Albannach agus tha sinn fìor thoilichte a bhith ag obair le na clubaichean agus an SPFL sna sèasanan ri teachd.”


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman