GàidhligEnglish

News Naidheachdan

18 April 2017

YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCH

A budding sports commentator from Ardnamurchan joined the broadcasting team at a recent Glasgow Warriors home game following her prize-winning performance in FilmG 2017.

Kate Bradley, 16 shared the commentary box with the voice of PRO12 rugby, Hugh Dan MacLennan and Warriors’ player, Lee Jones at their sold-out match against Zebre at Scotstoun stadium on Friday (April 14) having scooped the award for Best Sports Commentary at the FilmG ceremony held in February.

Nearly 20 entries from schools across Scotland were submitted for this category and whilst judges Alex O’Henley and Derek ‘Pluto’ Murray were impressed by the high standard of all the entries, Kate’s confident, informative, and effortless coverage of the women’s shinty Valerie Fraser Cup Final at An Aird, Fort William bagged her the top spot.

A trip to Glasgow and access to the commentary box during a live BBC ALBA sports broadcast was the prize for Kate’s efforts and whilst the S5 pupil opted to cover women’s shinty for her entry to FilmG, as a keen rugby fan Kate was delighted to attend the match against Italian club Zebre.

The Warriors, kept Hugh Dan and player analyst Lee Jones on their toes with an action-packed performance where they beat the Italian side 45 to 10, creating an enthralling match commentate on.

For Kate, the experience was even better than she had imagined and she loved seeing the professionals at work: from camera-operators, to the sideline reporter, commentator and the rest of the team. Getting to watch the second half from the gantry was a real treat, which Kate shared with fans of Snapchat, of FilmG’s account, along with other snippets from the day.

Kate said: “I had such a great time at the game, the ground was buzzing. It was just amazing to see the whole production team in action – I had never realised the amount of work that goes into a live sports broadcast. My personal highlight was getting to see how everything was brought together - from the careful preparations beforehand to watching the game broadcast live on TV. It was very impressive - and the result was an added bonus!”

Margot McCuaig of mneTV was in charge of the broadcast on the day, and was hugely impressed with Kate’s enthusiasm, encouraging others to give the competition a go in 2018.

Margot said: “It was great to meet Kate and I hope she continues to show such a keen interest in commentary. She’s definitely one to watch out for. Who knows, we could even end up working alongside each other one day! I would encourage anyone with an interest in playing or watching sport to enter the competition this year and it may lead to a whole host of new and exciting opportunities.”

Budding commentators and filmmakers should keep a close eye on FilmG’s social media channels as well as filmg.co.uk, for news of the latest developments as the team prepares to launch the 10th FilmG competition.

18 Giblean 2017

NEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS

Tha neach-aithris spòrs gealltanach à Àird nam Murchan air a bhith còmhla ris an sgioba riochdachaidh aig dachaigh Glasgow Warriors an dèidh buannachadh ann am FilmG 2017.

Fhuair Ceit Bradley, 16, cothrom a dhol dhan bhogsa-aithris còmhla ri Hugh Dan MacIllFhinnein agus cluicheadair nan Warriors’ Lee Jones aig a’ ghèam shoirbheachail aca an aghaidh Zebre ann an Scotstoun air Dihaoine (14 Giblean) an dèidh buannachadh na duais airson na h-Aithris Spòrs a b’ Fheàrr aig cuirm FilmG a chaidh a chumail sa Ghearran.

Chaidh faisg air 20 inntrigeadh bho sgoilearan air feadh Alba a chur a-steach airson na roinne seo agus ged a bha deagh bheachd aig na britheamhan, Ailig O’Henley agus Derek ‘Pluto’ Moireach, air àrd inbhe nan inntrigidhean uile b’ e craoladh misneachail, fiosrachail is nàdarrach Ceit den Cuairt Dheireannach ann an Cupa Valerie Fraser aig An Àird sa Ghearastan a bhuannaich a’ phrìomh dhuais dhi.

B’ e turas a Ghlaschu agus faighinn dhan bhogsa-aithris aig craoladh spòrs beò BBC ALBA an duais a fhuair Ceit airson a h-oidhirpean agus ged a roghnaich an sgoilear AS5 camanachd nam ban a chraoladh na h-inntrigeadh gu FilmG, bha i, na neach-leantainn dealasach rugbaidh, air leth toilichte a bhith an làthair aig a’ ghèam an aghaidh a’ chlub Eadailteach, Zebre.

Thug na Warriors dùbhlan dha Hugh Dan agus dhan sgrùdaire chluicheadair Lee Jones le cluich ghnìomhach sgileil far an do rinn iad a’ chùis air na h-Eadailtich 45 gu 10. Dh’adhbhraich seo faireachdainn mìorbhaileach ann an Scotstoun agus sluagh a bha air bhoil.

Dha Ceit, bha an oidhche na b’ fheàrr buileach na bha i a’ sùileachadh a bhiodh e agus chòrd e cho mòr rithe a bhith a’ faicinn nam proifeiseantaich ag obair; bho obraichean-chamara, gun neach-aithris timcheallain, am prìomh neach-aithris agus an còrr den sgioba. B’ e cothrom mìorbhaileach a bh’ ann an leth mu dheireadh fhaicinn bhon steillean, còmhla ri luchd-leantainn FilmG air Snapchat, agus criomagan eile bhon latha. An dèidh làimh thuirt Ceit:

“Chòrd an gèam cho mòr rium, bha a’ phàirc air bhoil. Bha e cho iongantach an sgioba riochdachaidh air fad fhaicinn ag obair – cha robh mi air tuigsinn roimhe na tha de dh’obair co-cheangailte ri craoladh beò spòrs. B’ e an rud a b’ fheàrr a chòrd rium fhìn a bhith a’ faicinn mar a bhathas a’ tarraing a h-uile càil còmhla – bho na h-ullachaidhean cùramach ro làimh gu bhith a’ coimhead a’ gheama ga chraoladh air TBh. Bha e air leth drùidhteach – agus bha an toradh na fhìor bhuannachd!”

B’ i Margot McCuaig bho mneTV a bha a’ stiùireadh a’ chraolaidh air an latha sin, agus ghabh i deagh bheachd air dealas Ceit is i a’ brosnachadh càch gus feuchainn air an fharpais ann an 2018.

Thuirt Margot: “Bha e math coinneachadh ri Ceit agus tha mi an dòchas gun lean i oirre a’ gabhail ùidh cho mòr ann an aithris. ’S fhiach sùil a chumail oirre. Co aig tha fios, ‘s dòcha gum bi sinn ag obair còmhla fhathast! Bhrosnaichinn neach sam bith le ùidh ann an cluich no coimhead spòrs feuchainn air an fharpais am-bliadhna agus ’s dòcha gun tig cothroman ùra a-mach às.”

Bu chòir dha luchd-aithris is filmeadairean gealltanach sùil gheur a chumail air sianalan sòisealta meadhanan FilmG agus air filmg.co.uk airson fiosrachadh mu na leasachaidhean ùra fhad ’s a tha an sgioba ag ullachadh airson na 10mh farpais FilmG a chur air bhog.


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman