GàidhligEnglish

News Naidheachdan

26 May 2016

BBC ALBA SUCCESS AT ROYAL TELEVISION AWARDS SCOTLAND

BBC ALBA has been successful at the Royal Television Society Scotland Awards 2016 with the channel’s Jim Baxter programme, produced by purpleTV, winning the Best Sports Programme category.

The award ceremony took place at Òran Mòr, Glasgow last night (Wednesday 25 May) and was hosted by newsreader, Catriona Shearer and popular TV actor, Sanjeev Kohli, with awards being presented across 13 categories, including Best News Programme, Best Current Affairs, Best Live Event and Television Journalist of the Year.

The Jim Baxter film, presented by Alex O’Henley, provided an intimate portrayal of the personal and professional life of the renowned Scottish football legend who died of pancreatic cancer in 2001 at the age of 61.

Tartan Pride, also produced by purpleTV for BBC ALBA had been shortlisted in this award category. Tartan Pride, again presented by Alex O’Henley, documented the rivalry between Scotland and England since the world’s first ever international fixture, the ‘Auld Enemy’, was staged in Glasgow in 1872.

Technical awards included Best Camera, Best Sound and Best Post Production: Editing where Vilte Vaitkute, editor of media co-op’s ‘The Wee Govan Pipers / Pìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn’ documentary, produced for BBC ALBA, had been nominated. The hour long documentary was about the setting up of a children’s pipe band in the Govan area of Glasgow.

Alan Esslemont, head of content for BBC ALBA was delighted to see BBC ALBA together with purpleTV achieve further success at the RTS Scotland awards having won the Best Sport Programme for the Jock Stein documentary in 2015.

Mr Esslemont said: “BBC ALBA is thrilled to see the Jim Baxter production claim this prestigious Royal Television Society Scotland award and we congratulate purpleTV on their latest success. The sport documentaries produced for the channel have always been very popular across a wide spectrum of BBC ALBA viewers and it is wonderful to achieve this industry recognition.

“To have had three programmes shortlisted in this year’s RTS Scotland awards and win one category is a huge testament to the high quality content available on BBC ALBA across a variety of programme genres.”

The RTS awards are the gold standard of achievement in the television industry recognising excellence across the entire range of programme making and broadcasting skills.

26 Cèitean 2016

SOIRBHEACHAS BBC ALBA AIG DUAISEAN RÌOGHAIL TELEBHISEIN (RTS) ALBA

Tha BBC ALBA air a bhith soirbheachail aig Duaisean Comunn Rìoghail Telebhisein (RTS) Alba 2016 leis a’ phrògram Jim Baxter, a chaidh a riochdachadh le purpleTV a’ buannachadh duais ann an gnè Prògram Spòrs As Fheàrr.

Chaidh na duaisean a thoirt seachad an-raoir (Diciadain 25 Cèitean) leis an neach-naidheachd Catriona Shearer agus an cleasaiche Sanjeev Kohli a’ lìbhrigeadh na h-oidhche.

Bha prògram Jim Baxter, air a lìbhrigeadh le Alex O’Henley, mu bheatha an cluicheadar ball-coise ainmeil a bhàsaich aig aois 61.

Bha Tartan Pride, cuideachd air a riochdachadh le purpleTV airson BBC ALBA, air geàrr-liosta nan duaisean, mar a bha Vilte Vaitkute, neach-deasachaidh media co-op air a’ phrògram Pìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn.

Thuirt Alan Esslemont, Ceannard Phrògraman BBC ALBA: “Tha sinn air leth toilichte faicinn purpleTV a’ buannachadh an duais seo le Jim Baxter agus tha sinn a' cur meal-a-naidheachd air an sgioba. Tha prògraman spòrs a’ còrdadh gu mòr ri luchd-amhairc BBC ALBA agus tha e cho mhath an aithne a tha seo fhaighinn”.

Tha duaisean RTS a’ comharrachadh agus ag aithneachadh sàr-mhaitheas aig àrd-ìre air sgilean craolaidh agus ann a bhith a’ cruthachadh phrògraman.


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman