GàidhligEnglish

News Naidheachdan

24 March 2015

BBC ALBA TO BROADCAST THE BEST OF THE TIREE MUSIC FESTIVAL 2015

Tickets for this year’s Tiree Music Festival (18-20 July) have now sold out but those who weren’t lucky enough to snap up a few will be able to watch the best performances as BBC ALBA record highlights from the island festival for the first time.

The channel will record some of the finest acts from the multi-award winning event whilst also providing an insight into the charm and colour that makes the festival and the island so appealing. Transmission dates will be confirmed in due course but it is expected that highlights will air over the course of several weekends in late-July to early-August.

Margaret Cameron, Channel Editor at BBC ALBA, said: “BBC ALBA has become renowned for showcasing some of the finest music on offer in Scotland and the Tiree Music Festival fits that bill, quickly establishing itself as a highlight in the nation’s musical calendar. The festival has a real family feel and we are certain that its charm and warmth will appeal to viewers as they get to witness some of the finest performances from the event.”

Festival organiser, Daniel Gillespie, said: “As each year goes by we are overwhelmed by the response to tickets, the festival is consecutively selling out faster than the previous year and often before we have even announced the full line up.

“We are absolutely delighted BBC ALBA will be broadcasting the festival. It will be the first time that TMF has been aired on television so will be a great opportunity for those who missed out on tickets, or who are considering attending next year, to get a feel for the festival and the island.”

The 2015 line-up includes The Fratellis, Funbox, We Banjo 3, Skerryvore, Mànran, Hugh Fearnley-Whittingstall, Gentlemen of Few, Skipinnish, The Chaplins, Cherry Grove, Trail West, Gunna Sound, Dun Mor, The Lowground and Chunks.

Coverage of the festival will be produced for BBC ALBA by Bees Nees Media.

24 Màrt 2015

BBC ALBA A’ CLÀRADH FÈIS CHIÙIL THIRIODH 2015

Tha BBC ALBA air ainmeachadh gum bi iad a’ clàradh bho Fhèis Chiùil Thiriodh am-bliadhna airson a’ chiad uair a-riamh.

Chan eil tiocaid ri fhaighinn a-nis airson an Fhèis a bhios a’ dol air adhart bho 18-20 Iuchar agus far am bi Na Fratellis, Mànran, Skipinnish agus Trail West am measg na còmhlain agus luchd-ciùil.

Bidh BBC ALBA a’ clàradh cuid de na pìosan as fhèarr bhon fhèis agus cuideachd a’ toirt blasad bho air cùl chùisean gu luchd-amhairc le sreath phrògraman a thèid a chraoladh thairis air An t-Iuchar agus An Lùnastal le na cinn-latha fhathast ri dhearbhadh.

Tha Fèis Chiùil Thiriodh air a bhith soirbheachail thairis air na bliadhnaichean bhon thòisich i ann an 2010 a’ buannachadh tòrr dhuaisean air feadh na Rìoghachd Aonaichte.

Thuirt Mairead Chamshron, Neach-Deasachaidh BBC ALBA: “Tha ainm agus cliù aig BBC ALBA airson a bhith a’ taisbeanadh cuid den cheòl agus tachartasan chiùil as fheàrr ann an Alba agus tha Fèis Chiùil Thiriodh mar aon de na tachartasan sin.”

Thuirt Daniel Gillespie, a tha a’ cur an fhèis air dòigh: “Tha sinn air leth toilichte gu bheil BBC ALBA a’ clàradh na fèise airson a’ chiad uair agus bheir BBC ALBA blas mhath air an fhèis do dhaoine nach d’ fhuair tiocaidean am-bliadhna.”

Am measg na còmhlain eile a bhios a' nochdadh aig an fhèis bidh The Fratellis, Funbox, We Banjo 3, Skerryvore, Mànran, Hugh Fearnley-Whittingstall, Gentlemen of Few, Skipinnish, The Chaplins, Cherry Grove, Trail West, Gunna Sound, Dun Mor, The Lowground agus Chunks

Thèid am prògram a riochdachadh le Bees Nees Media airson BBC ALBA


2015 News Archive Tasglann Naidheachdan 2015

Lèirsinn 2021Lèirsinn 2021
BBC ALBA brings a festive sparkle to our TV screensClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Scottish first for MG ALBAMG ALBA a’ cosnadh duais
2015 MG ALBA Scots Trad Music AwardsDuaisean Na Trads MG ALBA 2015
MG ALBA's response to DCMSFreagairt MG ALBA gu DCMS
New lifestyle formatFòrmat ùr stoidhle-beatha
New Autumn scheduleClàr ùr an Fhoghair
Fèis Chiùil Thiriodh / Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
LearnGaelic.scot launchFoillseachadh LearnGaelic.scot
Annual Report and Public ConsultationAithish Bhliadhnail agus Co-chomhairle Phoblach
FilmG launchFilmG air a chur air bhog
RTS Scotland AwardDuais RTS na h-Alba
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Tiree Music Festival on BBC ALBAFèis Chiùil Thiriodh air BBC ALBA
Bannan - further ten episodesBannan - deich prògraman eile
Economic prosperitySoirbheachas eaconomaigeach
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis Nam Meadhanan Ceilteach
MG ALBA Public MeetingsCoinneamhan Poblach MG ALBA
FilmG EntriesFilmichean FilmG
BBC ALBA ViewersLuchd-amhairc BBC ALBA

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman