GàidhligEnglish

News Naidheachdan

16 November 2012

SPL EXTEND RELATIONSHIP WITH BBC ALBA

The Scottish Premier League (SPL) and BBC ALBA today announced a new, ground-breaking two-year deal to continue coverage of the Clydesdale Bank Premier League on the Gaelic TV channel.

The new deal will see Clydesdale Bank Premier League games broadcast live on BBC ALBA for the first time.

SPL chief executive Neil Doncaster and Ross County manager Derek Adams toast the league’s new live TV deal with BBC ALBA, starting with the New Year Highland derby of Ross County v Inverness CT

For this season and 2013/14, BBC ALBA will show:

• Three live Clydesdale Bank Premier League matches per season with Gaelic language commentary, starting with Ross County vs. Inverness on Wednesday 2nd January 2013, 3.05pm kick off.

• Delayed full match coverage of a further 35 games per season normally shown at 5.30pm on Saturdays.

Neil Doncaster, Chief Executive of the SPL, said: “I am delighted to announce a new partnership with BBC ALBA that will for the first time see Clydesdale Bank Premier League matches broadcast live with Gaelic language commentary. This new partnership will allow us to reach far and wide into new audiences and communities across Scotland. The SPL already has two live television deals in place with Sky Sports and ESPN, and we look forward to growing our relationship with BBC ALBA to promote Clydesdale Bank Premier League football, and the Gaelic language, even further over the next two seasons”

Alan Esslemont, Head of Content for BBC ALBA, said: “BBC ALBA is thrilled to continue our coverage of the Clydesdale Bank Premier League with the addition of three live matches to add to our delayed full-match transmissions that have been so successful since 2008.

“The channel has received great support from the SPL since our launch and we expect this new deal to strengthen our relationship with the league.

“The Clydesdale Bank Premier League continues to be hugely popular with fans across the country and we are delighted to be able to return live Clydesdale Bank Premier League football to free-to-air television throughout Scotland and the UK for this first time since 2004.”

16 Samhain 2012

SPL A’ CO-OBRACHADH LE BBC ALBA

Chaidh aonta dà bliadhna a ruighinn an-diugh eadar BBC ALBA agus Prìomh Lìog Ball-coise na h-Alba (SPL) gum bi ball-coise bhon Phrìomh-Lìog Bhanca Dhail Chluaidh (Clydesdale Bank Premier League) ri fhaicinn air BBC ALBA.

Tha seo a’ ciallachadh gu faicear geamannan bhon Clydesdale Bank Premier League beò air BBC ALBA airson a’ chiad uair.

SPL chief executive Neil Doncaster and Ross County manager Derek Adams toast the league’s new live TV deal with BBC ALBA, starting with the New Year Highland derby of Ross County v Inverness CT

Airson an seusan seo agus 2013/14, seallaidh BBC ALBA:

• 3 geamannan le aithris ann an Gàidhlig beò bhon Clydesdale Bank Premier League gach seusan, a’ tòiseachadh le Ross County an aghaidh Inbhir Nis Diciadain 2 Faoilleach 2013 aig 3.05f

• 35 geamannan ‘iar-beò’ le gach prògram Disathairne a’ tòiseachadh aig 5.30f.

Thuirt Neil Doncaster, Àrd Oifigear an SPL: “Tha mi toilichte innse gum bi geamannan le aithris ann an Gàidhlig bhon Clydesdale Bank Premier League air BBC ALBA airson a’ chiad uair. Tha e air leth cudromach gu bheil an lìog air a leudachadh a-mach chun luchd-leantainn agus luchd-coimhid air feadh Alba. Le aontaidhean mu thràth le Sky Sports agus ESPN, tha sinn a’ coimhead air adhart ri a bhith a’ co-obrachadh le BBC ALBA gus maith an lìog agus a’ Ghàidhlig thairis air an dà sheusan”.

Thuirt Alan Esslemont, Ceannard Phrògraman BBC ALBA: “Tha BBC ALBA a’ dèanamh fiughair ri bhith a’ craoladh ball-coise an SPL, le 3 geamannan beò agus geamannan eile ‘iar-beò.

“Tha BBC ALBA air taic fhaighinn bhon SPL bho chaidh sinn air an àidhear agus tha sinn an dùil gun cuir an aonta seo gu mòr ris an obair a tha sinn a’ dèanamh leis an lìog.”

Tha luchd-leantainn air feadh na dùthcha measail air an Clydesdale Bank Premier League agus tha sinn air leth toilichte an cothrom seo a thabhann dha ar luchd-amhairc gus ball-coise agus ‘telebhisean saor’ a sgaoileadh air feadh Alba agus na RA airson a’ chiad uair bho 2004.”

Chan eil na geamannan a bhios air BBC ALBA gu bhith air an craoladh le Sky Sports no ESPN.

’S e an companaidh neo-eisimeileach mneTV a bhios a riochdachadh nam prògraman airson BBC ALBA.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman