GàidhligEnglish

MG ALBA’s Policies and Governance Documents Poileasaidhean agus Pàipearan Riaghlaidh MG ALBA

This section gives your information on MG ALBA’s various policies and governance documents.

Policies

Tha an duilleag seo a’ mìneachadh diofar phoileasaidhean agus phàipearan riaghlaidh aig MG ALBA.

Poileasaidhean

Governance Documents

These policies are currently under review and will be published soon:

Pàipearan Riaghlaidh

Tha na poileasaidhean seo fo sgrùdadh an-dràsta agus thèid am foillseachadh a dh’aithghearr: