GàidhligEnglish

Iain Stephen Morrison Iain Stephen Moireasdan

Iain Stephen Morrison

Iain Stephen Morrison is a journalist who works in print, online, radio and TV. He is editor of the multi-award-winning newspaper Am Pàipear. Iain Stephen has worked in numerous roles in media and is involved in activities related to the development of Gaelic. He is also a crofter.

Register of Interests

’S e neach-naidheachd a th’ ann an Iain Stephen a tha ag obair ann an clò-bhualadh, air-loidhne, rèidio agus Tbh. Tha e na fhear-deasaiche air a’ phàipear-naidheachd Am Pàipear, a tha air iomadh duais a chosnadh. Tha ioma obair air a bhith aige sna meadhanan agus tha e an sàs ann an diofar iomairtean co-cheangailte ri leasachadh Gàidhlig. Tha e cuideachd an sàs ann an croitearachd.

Clàr-ùidhe