GàidhligEnglish

Iain Stephen Morrison Iain Stephen Moireasdan

Iain Stephen Morrison

Iain Stephen Morrison is from South Uist, where he was raised with Gaelic as his first language.

After graduating from the University of Stirling, he spent several years working in Gaelic media, first as a researcher on documentary programmes, then later as a broadcast journalist.

As part of the news team for BBC ALBA and Radio nan Gàidheal, Iain Stephen learned some of the technical aspects of the industry – camera work and editing – as well as presentation skills.

In 2012, he was appointed editor of the Uist community newspaper, Am Pàipear. In this role, Iain Stephen oversees the running of the business, preparation of each issue, and steers the delivery of the online news service.

Register of Interests

’S ann à Uibhist a Deas a tha Iain Stephen Moireasdan, far an deach a thogail a’ bruidhinn na Gàidhlig gu làitheil.

An dèidh ceumnachadh à Oilthigh Shruighlea, chuir e seachad grunn bhliadhnaichean ag obair anns na meadhanan Gàidhlig, an toiseach mar rannsaiche air prògraman aithriseach, agus an uair sin mar fhear-naidheachd.

Ag obair mar phàirt de sgioba naidheachdan BBC ALBA agus Radio nan Gàidheal, chuir Iain Stephen eòlas air taobh teicnigeach obair craolaidh - camara, gearradh, agus a leithid – cuide ri sgilean aithris.

Ann an 2012, ghabh e dreuchd an deasaiche aig pàipear naidheachd coimhearsnachd Uibhist, Am Pàipear. San obair sin, tha uallach air Iain Stephen airson a’ ghnìomhachais gu lèir, ag ullachadh gach iris den phàipear agus a’ ruith an t-seirbheis naidheachd air loidhne.

Clàr-ùidhe