GàidhligEnglish

Contacting Us Fios Thugainn

MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway HS1 2SD

Telephone: 01851 705550
Fax: 01851 706432
e-mail: fios@mgalba.com

MG ALBA
Rathad Shìophoirt
Steòrnabhagh HS1 2SD

Fòn: 01851 705550
Facs: 01851 706432
post-d: fios@mgalba.com

 

 

Social Media Na Meadhanan Sòisealta

Facebook
Twitter @gaelicmedia
Twitter @bbcalba
YouTube
Vine
Vimeo

MG ALBA Board and Staff Buill agus Luchd-obrach

Find out about MG ALBA's Board Members and Staff here. Airson fiosrachadh mu Buill agus Luchd-obrach MG ALBA lean an ceangal seo.

Job opportunities Cothroman Obrach

Follow this link for job opportunities at MG ALBA. Lean an ceangal seo airson cothroman obrach aig MG ALBA.